ભૂપેન પટેલ અજ્ઞાત લિખિત નવલકથા વિધવા હીરલી

Episodes

વિધવા હીરલી દ્વારા ભૂપેન પટેલ અજ્ઞાત in Gujarati Novels
(૧). માવડી રિહાણી રાતની શમી ગયેલી સર્વ મનની ચહલપહલ માં સવાર ના ઉગતા સૂર્યની...
વિધવા હીરલી દ્વારા ભૂપેન પટેલ અજ્ઞાત in Gujarati Novels
(આગળ ના ભાગ માં જોયું કે વરસાદ ન પડવા થી આખું ગામ ચિંતિત છે અને મુખી ભગત ને બોલાવે છે તો ભગત માતા કોપાયમાન થઈ છે એવું કહ...
વિધવા હીરલી દ્વારા ભૂપેન પટેલ અજ્ઞાત in Gujarati Novels
( આગળ ના ભાગ માં જોયું કે બાપુ એ તળાવના પાણી પર કર નાખ્યો હતો પણ લાખો તે કરના વિરોધ મા પોતાનું બલિદાન આપે છે...
વિધવા હીરલી દ્વારા ભૂપેન પટેલ અજ્ઞાત in Gujarati Novels
(૪) પ્રેમનું પ્રાગાડ મુખી અન ગોમ આખું હીરલી ના ઘર તરફ એક એક ડગલું કૂચ કરી...
વિધવા હીરલી દ્વારા ભૂપેન પટેલ અજ્ઞાત in Gujarati Novels
(૫) સંભારણા પ્રેમના " એ વાયરા કેમ આટલા ઘા જીંકે સે ઉર પર ? ઓછી ગવાઈ સુ કે હજુ ઘા ફટકારે સે.ઉપ...