• અંકિત ત્રિવેદી - પ્રેમનો પાસવર્ડ

 • ડો. નિમિત્ત ઓઝા

 • શોભિત દેસાઈ કાવ્ય (સાહિત્ય સરિતા)

 • વૈશાખ - હું બોલું, તું સાંભળ

 • સૌમ્ય જોશી કાવ્ય (સાહિત્ય સરિતા)

 • હર્ષ શોધન - હું બોલું તું સાંભળ

 • અનિલ ચાવડા - હું બોલું તું સાંભળ

 • સૌમ્ય જોશી - હું બોલું તું સાંભળ

 • ભાવિન ગોપાણી - કાવ્યોત્સવ

 • અનંત રાઠોડ - કાવ્યોત્સવ

 • અનિલ ચાવડા - કાવ્યોત્સવ

 • મધુસુદન પટેલ - કાવ્યોત્સવ

 • રાજેન્દ્ર શુક્લા - કાવ્યોત્સવ

 • શ્રી ભાગ્યેશ જહાં (સાહિત્ય સરિતા)

 • ભાવેશ ભટ્ટ - કાવ્યોત્સવ

 • રઈશ મણિયાર । મેઘધનુષી મોભાદાર મુશાયરો । મુંબઈ