• ડો. નિમિત્ત ઓઝા

 • અંકિત ત્રિવેદી - પ્રેમનો પાસવર્ડ

 • રીન્કુ રાઠોડની કવિતાઓ | કવિ સંમેલન

 • શોભિત દેસાઈ કાવ્ય (સાહિત્ય સરિતા)

 • સૌમ્ય જોશી કાવ્ય (સાહિત્ય સરિતા)

 • સૌમ્ય જોશી - હું બોલું તું સાંભળ

 • મધુસુદન પટેલ - કાવ્યોત્સવ

 • ડૉ. શ્રી રશીદ મીર | મુશાયરો વડોદરા

 • શ્રી સ્નેહી પરમાર | મુશાયરો વડોદરા

 • વૈશાખ - હું બોલું, તું સાંભળ

 • મરીઝ અને મરીઝ | સૌમ્ય જોશી | શબ્દોત્સવ 2020

 • અનિલ ચાવડા - હું બોલું તું સાંભળ

 • હર્ષ શોધન - હું બોલું તું સાંભળ

 • રાજેન્દ્ર શુક્લ | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • શ્રી ભરત ભટ્ટ (પવન) | મુશાયરો વડોદરા

 • અદ્દભૂત કવિતા પઠન કુ. પ્રથા બક્ષી