• તારી મારી યારી | ગુજરાતી વેબ સિરીઝ

 • Anami - A Breakup Story

 • મુકામ - એ શોર્ટ ફિલ્મ

 • વન-વે || One Way

 • ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ। શોર્ટ ફિલ્મ।સંજય ગલસાર।મમતા ભાવસાર

 • Santaan Short Film

 • સ્મરણ | એક રહસ્યમય વાર્તા

 • Bhinaash | A tale of two sisters

 • MENTAL | A GUJARATI SHORT FILM

 • ૨૬

 • PARIVARTAN | A Gujarati Short Film

 • A heart touching mother story | Short Film

 • EK CUP CHA

 • The Lift | Short Film

 • Taras | Water Crisis

 • ફરક - અ બ્રેકઅપ સ્ટોરી