• ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ। શોર્ટ ફિલ્મ।સંજય ગલસાર।મમતા ભાવસાર

 • ડીઅર રિસ્પેકટેડ

 • તારી મારી યારી | ગુજરાતી વેબ સિરીઝ

 • મુકામ - એ શોર્ટ ફિલ્મ

 • ત્રીજું નેત્ર | ગુજરાતી શોર્ટ ફિલ્મ

 • Anami - A Breakup Story

 • Bhinaash | A tale of two sisters

 • સ્મરણ | એક રહસ્યમય વાર્તા

 • Whistle | Short Film

 • Saavitri | A Musical Gujarati Short Film

 • MENTAL | A GUJARATI SHORT FILM

 • ફરક - અ બ્રેકઅપ સ્ટોરી

 • UGHRANI (ઉઘરાણી) | NO BUDGET FILMS

 • અમરત્વ | એક પૌરાણિક વાર્તા

 • LIFT | Best Gujarati Short Film | SJ Film Factory

 • Be with me | Award Winning Gujarati Short Film