શ્રેષ્ઠ હૉરર વાર્તાઓ વાર્તાઓ ફ્રી PDF વાંચો અને ડાઉનલોડ કરો

રાત - 12 - છેલ્લો ભાગ
દ્વારા Keval Makvana
  • (14)
  • 876

હવેલી સૂમસાન હતી. ખૂબ અંધારું છવાયેલું હતું. ત્રણેયે પોતાનાં ફોનની ટોર્ચ ચાલું કરી. તેઓ હવેલીની અંદર જવા લાગ્યાં. અચાનક ભાવિનનાં પગમાં કંઇક અથડાતાં તે નીચે પડી ગયો. રવિએ તેને ...