પત્ર વાર્તાઓ ફ્રી PDF વાંચો અને ડાઉનલોડ કરો

Matrubharti is the unique free online library if you are finding Letter, because it brings beautiful stories and it keeps putting latest stories by the authors across the world. Make this page as favorite in your browser to get the updated stories for yourself. If you want us to remind you about touching new story in this category, please register and login now.


Categories
Featured Books

જલધિના પત્રો - 1 - સખા કૃષ્ણને પત્ર By Dr.Sarita

પ્રાચીન સમયથી જ લાગણીઓની શાબ્દિક આપ-લે પત્ર દ્વારા થતી આવી છે.પણ આજે ટેકનોલોજીના સમયમાં આ સ્થાન મોબાઈલ ઈન્ટરનેટ જેવા માધ્યમથી થવા લાગ્યું છે.કદાચ હાથ વડે લખાયેલી લાગણી જેટલું એ અસર...

Read Free

પ્રિયતમને પત્ર - ભાગ-1 By Bhanuben Prajapati

નામ : દિલમાં વસેલ દિલદારતારીખ: તું તારી રીતે નક્કી કરી લેજેસરનામુંઃ અજનબી ગલીશીર્ષક: પ્રેમની યાદપ્રિય સાગર,"યાદ આવતા લઈને બેસી કાગળ,બોલપેનલખી રહી એક પ્યારથી પ્રેમપત્ર પ્રિયતમને." પ...

Read Free

પત્ર - 1 By Dr.Chandni Agravat

વહાલી , સ્નેહલ ઘણા વર્ષ પછી તને પત્ર લખું છું. શુ કરું? તારૂ સરનામું ન'તું ને!કોઈ પોતાનું કાયમી સરનામું આમ અચાનક છોડીને જતું રહે? તુ તો પાછી ગુગ...

Read Free

હૃદય દ્વારા હૃદયને લખાયેલા પત્રો By Yakshita Patel

તારીખ : આજનીસરનામું : વિકાસના નામે ધરમૂળથી રહેંસી નખાયેલ મારા અસ્તિત્વનાં વિખરાયેલા એકેએક કણવિષય : પુકારડિયર યક્ષુ,,,મિસ યુ યાર...વેરી મિસ યુ...!! આશા છે તું જ્યાં પણ હોઈશ હેમખેમ અ...

Read Free

જીવનના પત્રો - ૧ (પ્રિય પુસ્તકો) By Sagar

(નમસ્કાર મિત્રો, આપણા રોજબરોજના જીવનમાં ...

Read Free

શ્રદ્ધાનો નાદ By C.D.karmshiyani

પ્રિય .. • ... ભગવાન.. ! ..પ્રેમ ... ! .................તને પત્ર લખવાની ગુસ્તાખી કરવા બદલ ક્ષમા માંગું છું ! પૃથ્વી પર મારા અવતરણ પછી તને પહેલીવાર પત્ર લખી રહ્યો છું ... અને , કદા...

Read Free

પત્ર - 1 By Shree...Ripal Vyas

આજે લખેલા બે પત્રો તમેં વાંચો અને ગમે તો તમારા પ્રતિભાવ ચોક્કસ પ્રદર્શીત કરશો જી ? પત્ર 1 પ્રિય વાત્સલ્ય, કેમ છે...

Read Free

પ્રાણીઓમાં પેઢી જાળવી રાખવા માટે મરવાની ચિત્ર વિચિત્ર રૂઢિઓ - ભાગ ૦૧ By Vishal Muliya

પ્રાણીઓમાં પેઢી જાળવી રાખવા માટે મરવાની ચિત્ર વિચિત્ર રૂઢિઓ ભાગ ૦૧ જન્મ મૃત્યુની ફિલોસોફીની ચર્ચા કરતા તત્વચિંતકોની જાણ માટે કે જીવવિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ સજીવ સૃષ્ટિમાં અસ્તિત્...

Read Free

દાદા નો પોતાના પૌત્ર ને પત્ર By Yashvant Thakkar

Selected in Matrubharti letter writing competition.
થોડા વખતથી એક વાત મનમાં રમતી હતી કે મારા વહાલા પૌત્રને ઉદ્દેશીને ઘણા ઘણા પત્રો લખું અને એના તરફનો મારો પ્રેમ વ્યકત કરું. જે પત...

Read Free

જલધિના પત્રો - 1 - સખા કૃષ્ણને પત્ર By Dr.Sarita

પ્રાચીન સમયથી જ લાગણીઓની શાબ્દિક આપ-લે પત્ર દ્વારા થતી આવી છે.પણ આજે ટેકનોલોજીના સમયમાં આ સ્થાન મોબાઈલ ઈન્ટરનેટ જેવા માધ્યમથી થવા લાગ્યું છે.કદાચ હાથ વડે લખાયેલી લાગણી જેટલું એ અસર...

Read Free

પ્રિયતમને પત્ર - ભાગ-1 By Bhanuben Prajapati

નામ : દિલમાં વસેલ દિલદારતારીખ: તું તારી રીતે નક્કી કરી લેજેસરનામુંઃ અજનબી ગલીશીર્ષક: પ્રેમની યાદપ્રિય સાગર,"યાદ આવતા લઈને બેસી કાગળ,બોલપેનલખી રહી એક પ્યારથી પ્રેમપત્ર પ્રિયતમને." પ...

Read Free

પત્ર - 1 By Dr.Chandni Agravat

વહાલી , સ્નેહલ ઘણા વર્ષ પછી તને પત્ર લખું છું. શુ કરું? તારૂ સરનામું ન'તું ને!કોઈ પોતાનું કાયમી સરનામું આમ અચાનક છોડીને જતું રહે? તુ તો પાછી ગુગ...

Read Free

હૃદય દ્વારા હૃદયને લખાયેલા પત્રો By Yakshita Patel

તારીખ : આજનીસરનામું : વિકાસના નામે ધરમૂળથી રહેંસી નખાયેલ મારા અસ્તિત્વનાં વિખરાયેલા એકેએક કણવિષય : પુકારડિયર યક્ષુ,,,મિસ યુ યાર...વેરી મિસ યુ...!! આશા છે તું જ્યાં પણ હોઈશ હેમખેમ અ...

Read Free

જીવનના પત્રો - ૧ (પ્રિય પુસ્તકો) By Sagar

(નમસ્કાર મિત્રો, આપણા રોજબરોજના જીવનમાં ...

Read Free

શ્રદ્ધાનો નાદ By C.D.karmshiyani

પ્રિય .. • ... ભગવાન.. ! ..પ્રેમ ... ! .................તને પત્ર લખવાની ગુસ્તાખી કરવા બદલ ક્ષમા માંગું છું ! પૃથ્વી પર મારા અવતરણ પછી તને પહેલીવાર પત્ર લખી રહ્યો છું ... અને , કદા...

Read Free

પત્ર - 1 By Shree...Ripal Vyas

આજે લખેલા બે પત્રો તમેં વાંચો અને ગમે તો તમારા પ્રતિભાવ ચોક્કસ પ્રદર્શીત કરશો જી ? પત્ર 1 પ્રિય વાત્સલ્ય, કેમ છે...

Read Free

પ્રાણીઓમાં પેઢી જાળવી રાખવા માટે મરવાની ચિત્ર વિચિત્ર રૂઢિઓ - ભાગ ૦૧ By Vishal Muliya

પ્રાણીઓમાં પેઢી જાળવી રાખવા માટે મરવાની ચિત્ર વિચિત્ર રૂઢિઓ ભાગ ૦૧ જન્મ મૃત્યુની ફિલોસોફીની ચર્ચા કરતા તત્વચિંતકોની જાણ માટે કે જીવવિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ સજીવ સૃષ્ટિમાં અસ્તિત્...

Read Free

દાદા નો પોતાના પૌત્ર ને પત્ર By Yashvant Thakkar

Selected in Matrubharti letter writing competition.
થોડા વખતથી એક વાત મનમાં રમતી હતી કે મારા વહાલા પૌત્રને ઉદ્દેશીને ઘણા ઘણા પત્રો લખું અને એના તરફનો મારો પ્રેમ વ્યકત કરું. જે પત...

Read Free