ભૂપેન પટેલ અજ્ઞાત

ભૂપેન પટેલ અજ્ઞાત માતૃભારતી ચકાસાયેલ

@cmt339gmail.com5123

(494)

54

51.5k

148.8k

તમારા વિષે

કવિતા અને વાર્તા લખવાનો શોખ...

  • 246
  • 888
  • 3.9k
  • (14)
  • 3.8k
  • (13)
  • 2.4k
  • 5.1k
  • 3.6k
  • 2.1k
  • 2.2k
  • 6k