• અંકિત ત્રિવેદી - પ્રેમનો પાસવર્ડ

 • જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • આશુ પટેલ સાથે ઓન ધ સ્પોટ

 • ફોર્થ વોલ । રંગમ થિયેટર

 • મરીઝ અને મરીઝ | સૌમ્ય જોશી | શબ્દોત્સવ 2020

 • ધ્રુવ ભટ્ટ - દરિયા શી મોજમાં

 • પેન થી પિક્ચર સુધી | રામ મોરી

 • લેખક બેલડીનો રસપ્રદ સંવાદ

 • સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • હર્ષ શોધન - હું બોલું તું સાંભળ

 • અક્ષરવત્સલ સ્વામી - સાહિત્ય સરિતા

 • વૈશાખ - હું બોલું, તું સાંભળ

 • અંકિત ત્રિવેદી - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • આર. જે. દેવકી । ધ કલ્ચર ટોક

 • ધીરુભાઈ પરીખ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર