કુંજલ લિખિત નવલકથા ફેસબુક પ્રેમ...શું શક્ય છે ??

Episodes

ફેસબુક પ્રેમ...શું શક્ય છે ?? દ્વારા કુંજલ in Gujarati Novels
કાવ્યા ક્યારની તેના ઘડિયાળ માં જોતી હતી કે ક્યારે ક્લાસ પૂરો થશે.આજે તેને ખુબ જલ્દી હતી કારણ કે આજે તે પ્રથમ ને મળવાની હ...
ફેસબુક પ્રેમ...શું શક્ય છે ?? દ્વારા કુંજલ in Gujarati Novels
આજે કાવ્યા નું પ્રોજેક્ટ પ્રેસેંટેશન ખૂબ સરસ ગયું કૉલેજ માં અને ફાઇનલ યેર માં સિલેક્ટ થયો એટલે તે ખૂબ ખુશ હતી. તેણે તેના...
ફેસબુક પ્રેમ...શું શક્ય છે ?? દ્વારા કુંજલ in Gujarati Novels
'ચાલ કાવી, લેક્ચર નો ટાઇમ થાય ગયો' રાધા ક્યારની કાવ્યા ને બોલાવતી હતી પણ કાવ્યા નું ધ્યાન સમોસા ખાવા પર હતું....
ફેસબુક પ્રેમ...શું શક્ય છે ?? દ્વારા કુંજલ in Gujarati Novels
હાર્દિક: "ચાલ પ્રથમ , થોડી સેલ્ફી લઈએ ને" . પ્રથમ: "ના હું અહી ફરવા આવ્યો છું સેલ્ફી લેવા નહિ" હાર્દિક: " તારા તો નખરા જ...
ફેસબુક પ્રેમ...શું શક્ય છે ?? દ્વારા કુંજલ in Gujarati Novels
( આગળ ના ભાગ માં આપણે જોયું કે કાવ્યા ની બર્થડે હોય છે અને પ્રથમ તેને ફોન કરે છે વિશ કરવા. અચાનક કાવ્યા પર કોઈને ફોન...