નિયતિ. દ્વારા Priya in Gujarati Novels
નિયતિ ભાગ ૧ અહમદાવાદ ગુજરાત નું ધબકતું હાર્ટ .. અહમદાવાદ ગુજરાત ની ગૌરવવંતુ શહેર .. અહમદાવાદ એટલે ગુજરાતી નું ગૌરવ..અહમદ...
નિયતિ. દ્વારા Priya in Gujarati Novels
નિયતિ ભાગ-૨રોહન સાથે ઝઘડિયા પછી વિધિ પોતાના ઘરે જતી રહે છે રોહન પણ પોતાના ઘરે જતો રહે છે વિધિ એક સામાન્ય પરિવારની જે પોત...
નિયતિ. દ્વારા Priya in Gujarati Novels
વિધિ કોલેજથી ઘરે આવીને પોતાના મમ્મી ભક્તિ બહેનને ઘરકામમાં મદદ કરાવે છે ત્યાં જ રમેશભાઈ અને સ્નેહા આવી જાય છે પછી આખો પરિ...
નિયતિ. દ્વારા Priya in Gujarati Novels
નિયતિ ભાગ 4આજે અમદાવાદનું સાત્વિક ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ સાયન્સ ખૂબ જ સુંદર લાગી રહ્યું હતું કારણ કે આજે ફ્રેશર પાર્ટીનું આયોજન...
નિયતિ. દ્વારા Priya in Gujarati Novels
નિયતિ ભાગ 5રિદ્ધિ અને કૃણાલ ની વાત સાંભળીને વિધિ થોડીવાર વિચાર કરે છે કે રોહન સાથે સિંગિંગ કોમ્પીટીશનમાં ભાગ નથી લેવો કે...