DEV PATEL લિખિત નવલકથા પુસ્તક-પત્રની શરતો

Episodes

પુસ્તક-પત્રની શરતો દ્વારા DEV PATEL in Gujarati Novels
પુસ્તક-પત્રની શરતો ભાગ-૧ ગોવામાં જુના દેવળની પાસે એક શરાબ પીણાનો જૂનો-પુરાણો બાર હતો. બાર માલીક જોસેફ ભાડાનાં ઘરમાં રહીન...
પુસ્તક-પત્રની શરતો દ્વારા DEV PATEL in Gujarati Novels
પુસ્તક-પત્રની શરતો ભાગ-૨ "રહેવા દે ને તું. તને ના પાડી છે ને કે તારે સામાન નહિ ઉપાડવાનો." પ્રેમ-આક્રોશનાં મિલનસાર ભાવ સ...
પુસ્તક-પત્રની શરતો દ્વારા DEV PATEL in Gujarati Novels
પુસ્તક-પત્રની શરતો ભાગ-3 ગતરાત્રીના થાકને કારણે જોસેફ સવારના નવ વાગ્યા સુધી પથારી વશ રહ્યો.જીનીએ જોસેફને ઢઢોંળતા કહ્યું,...
પુસ્તક-પત્રની શરતો દ્વારા DEV PATEL in Gujarati Novels
પુસ્તક-પત્રની શરતો ભાગ-4 બેસમેન્ટ વાળી ઘટના પછીની બીજી સવારે જોસેફ પથારીમાંથી ઊઠયો ત્યારે તેણે મનોમન નક્કી કર્યું કે અજા...
પુસ્તક-પત્રની શરતો દ્વારા DEV PATEL in Gujarati Novels
પુસ્તક-પત્રની શરતો ભાગ-૫ ‌રાત્રીનાં સમયે ત્રણના ટકોરે બાળક રડવા લાગ્યું. બાળકના રુદનના અવાજથી જોસેફ ઝબકિને જાગી ગયો. બા...