કાળુજી મફાજી રાજપુત લિખિત નવલકથા ભારતની વીરાંગનાઓ

Episodes

ભારતની વીરાંગનાઓ દ્વારા કાળુજી મફાજી રાજપુત in Gujarati Novels
સેંકડો વર્ષો સુધી, જ્યારે હિન્દુ રાજાઓએ વિદેશી આક્રમણકારો સામે લડવું પડ્યું, ત્યારે તેઓને તેમના પાડોશી રાજાઓએ પણ પડકારોન...
ભારતની વીરાંગનાઓ દ્વારા કાળુજી મફાજી રાજપુત in Gujarati Novels
રાણી દુર્ગાવતી: વીરંગના મહારાણી દુર્ગાવતીનો જન્મ 1524 માં થયો હતો. તેનું રાજ્ય ગોંડવાના હતું. મહારાણી દુર્ગાવતી કાલીંજરન...