કાળુજી મફાજી રાજપુત

કાળુજી મફાજી રાજપુત માતૃભારતી ચકાસાયેલ

@kmrajput

(154)

25

47.6k

132.1k

તમારા વિષે

જન્મ.29/12/2000 જન્મ સ્થળ: ગુજરાત નું નાનું એવું ગામ ધાખા પિતાનું નામ મફાજી કેસર સિંહ રાજપૂત માતાનું નામ : દરિયા બેન રાજપુત અભ્યાસ: ધોરણ 12 સુધી लेखक :ऐतिहासिक : हॉरर स्टोरी: जीवन चरित्र :लेख : इत्यादि:

  • 2.6k
  • 4k
  • 6.3k
  • 11.6k
  • 4.6k
  • 3.9k
  • 5.5k
  • 12.7k