મુકેશ રાઠોડ લિખિત નવલકથા પ્રેંક સ્ટોરી

Episodes

પ્રેંક સ્ટોરી દ્વારા મુકેશ રાઠોડ in Gujarati Novels
નમસ્કાર મિત્રો આપે મને ખૂબ સારો પ્રતિસાદ આપ્યો છે.આવો જ સહકાર મળતો રહે એવી આશા રાખું છું.આશા રાખું આપ સૌ ને મારી આ વાર્ત...
પ્રેંક સ્ટોરી દ્વારા મુકેશ રાઠોડ in Gujarati Novels
નમસ્કાર મિત્રો આગળ તમે વાચ્યુકે મનિષ , ધાબા ઉપર બેેેેેેસીને મોબાઇલ માં ગેમ રમતો હતો ત્યાં અજાણ્યા નં...
પ્રેંક સ્ટોરી દ્વારા મુકેશ રાઠોડ in Gujarati Novels
છોકરી : બસ આટલી જ વાત માં તું મુંજાતો હતો કે શું???.તું કહે તો આજથી જ બે ટાઈમ જમવાનું બંધ કરીદવ .?? મનિષ: ના હવે સાવ એવુ...