પ્રથમ પરમાર લિખિત નવલકથા હસતા નહીં હો!

Episodes

હસતા નહીં હો! દ્વારા પ્રથમ પરમાર in Gujarati Novels
શીર્ષક:શરદી મારી બહેનપણી જોકે આમ તો મને કોઈ બહુ કે થોડું કંઈપણ પૂછતું જ નથી પરંતુ કોઈનો મગજ ફરી જાય ને મને એવું પૂછી...
હસતા નહીં હો! દ્વારા પ્રથમ પરમાર in Gujarati Novels
શીર્ષક:અર્ધનગ્ન સાધુની મજાક જોકે કોઈ જાણીતા કે અજાણ્યા સગાવ્હાલા ને ઘરે જતો જ નથી પરંતુ બિલાડી જેમ ઉંદરને ખાવા દોડે ત...
હસતા નહીં હો! દ્વારા પ્રથમ પરમાર in Gujarati Novels
વિદ્વાન માણસો કહે છે કે આપણા જીવનમાં ત્રણ પ્રકારના સંબંધ હોય છે: પહેલો માણસનો માણસ સાથેનો સંબંધ,બીજો માણસ નો વસ્તુ સાથેન...
હસતા નહીં હો! દ્વારા પ્રથમ પરમાર in Gujarati Novels
હાસ્યવાર્તા:થિયેટર મારી નોકરી ખાઈ ગયું!"વનનો લીલો અંધકાર જેમ કહે તેમ સૌ કરે,ચરે,ફરે,રતિ કરે,ગર્ભને ધરે,અવતરે,મરે." -સિત...
હસતા નહીં હો! દ્વારા પ્રથમ પરમાર in Gujarati Novels
હું તો લેંઘો જ પહેરીશ! "હવે પરણાવવા જેવડો થયો ઘરમાં તો ઠીક બહાર જાય ત્યારે તો આ લેંઘા ને બદલે વ્યવસ્થિત કપડા પહેરતા શીખ...