પલક અને પ્રશાંત... वात्सल्य દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

પલક અને પ્રશાંત...

वात्सल्य માતૃભારતી ચકાસાયેલ દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

શાંત.. ઓ...શાંત ! ખેતરે જતી પલકનો અવાજ તેના ઘર પાસે પ્રભાતે દાતણ કરવા બેઠેલા પ્રશાંતે સાંભળયો.હ..અઅ...કહી પ્રશાંતે હોંકારો દીધો.પલક એને ટૂંકા નામથી 'શાંત' કહી બોલાવતી.દરરોજનો નિત્યક્રમ હતો તેં જયારે ખેતરે જતી તો તેને અવશ્ય બૂમ પાડી તે નદીના શાંત ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો