સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ - 4 ભરતસિંહ ગોહિલ ગાંગડા - ગાંગડગઢ દ્વારા પુસ્તક સમીક્ષાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ - 4

ભરતસિંહ ગોહિલ ગાંગડા - ગાંગડગઢ દ્વારા ગુજરાતી પુસ્તક સમીક્ષાઓ

પ્રકરણ ૨ જા નું ચાલુજયદામનના રાજ્યઅમલની કોઈ પ્રશસ્તિ, શિલાલેખ કે ઉલ્લેખ ઉપલબ્ધ નથી. તેનું મૃત્યુ ક્યારે થયું તે પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત નથી, પરંતુ રૂદ્રદામને પહેલાને પુત્ર ઈ. સ. ૧૪૩ લગભગ ગાદીએ આવ્યો ત્યારે જયદામનનું મૃત્યુ થઈ ગયું હશે તેમ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો