કવિતા અને ગઝલ સંગ્રહ મુકેશ રાઠોડ દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કવિતા અને ગઝલ સંગ્રહ

મુકેશ રાઠોડ દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

ગઝલ :_૧#####પહેલા હતો જે આંખ નો તારોએવો ક્યાં રહ્યો છે સબંધ મારો.ગાતાં તા સૌ કોઈ ગુણગાન મારા,વખાણ કરતા રહેતા હજારો,બન્યો થોડો શું સ્વાર્થી જાણે,મારા માં રહ્યો ના એકેય ગુણ સારો?જોઇજ રહ્યા છો તો જોવો આ ભીતર,જોવા મળશે કઈક અલગ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો