ગુજરાતી વાર્તાઓ મફતમાં વાંચો અને PDF માં ડાઉનલોડ કરો

Bakor Patel - Chhabarada
દ્વારા Dr. Hariprasad Vyas
 • (19)
 • 1.7k

Bakor Patel - Chhabarada - Dr. Hariprasad Vyas

Amaro Baap ane Ame
દ્વારા Dr. Narendra Yadav
 • 901

Amaro Baap ane Ame - Dr. Narendra Yadav

Ek Purn Apurn
દ્વારા Nila Satyanarayan
 • 1.2k

Ek Purn Apurn - Nila Satyanarayan

Kshitij
દ્વારા Razia Akbar Mirza
 • 354

Kshitij - Razia Akbar Mirza

Mehkta Phul
દ્વારા Prakash Thakkar
 • 362

મહેકતાં ફૂલ - વાંચીએ અને માણીએ પ્રકાશ ઠક્કરનો કાવ્ય સંગ્રહ.

Tunki Vartao
દ્વારા Nilam Doshi
 • (22)
 • 1k

Tunki Vartao - Nilam Doshi

Saibaba Vrat
દ્વારા Keshavlal Maganlal Shah
 • 5.7k

Saibaba Vrat - Keshavlal Maganlal Shah

Sattar Sekandnu Aakash
દ્વારા Ajay Oza
 • (13)
 • 934

Sattar Sekandnu Aakash - Ajay Oza

ShantiPraptina Upayo
દ્વારા Shrima Shardadevi
 • 584

ShantiPraptina Upayo - Shima Sharadadevi

Vidhyarthine Patra
દ્વારા Swami Purushottamanand
 • 626

Vidhyarthine Patra - Swami Purushottamanand

ઝીંદગી પ્યારકા ગીત હૈ
દ્વારા Rekha Vinod Patel
 • (15)
 • 432

ઝીંદગી પ્યાર કા ગીત હૈ રેખા પટેલ

Svasanvad - Poems
દ્વારા Aarti Trivedi
 • (20)
 • 1k

સ્વસંવાદ આરતી ત્રિવેદી

આવકારો
દ્વારા Yashvant Thakkar
 • (11)
 • 707

Aavakaro - Yashvant Thakkar

Gajabni Duniya
દ્વારા Dilip Shah
 • 412

Gajabni Duniya - Dilip shah

Je Taraf Tu Lai Jay
દ્વારા Rakesh Hansaliya
 • 523

Je Taraf Tu Lai Jay - Rakesh Hansaliya

Prasannmay Jivananau Pravesh Dvar
દ્વારા Ramen
 • 349

Prasannmay Jivananau Pravesh Dvar - Ramen

Armaan
દ્વારા Darshita Babubhai Shah
 • 541

Armaan - Darshita Babubhai Shah

Chanchal Hriday
દ્વારા Hiren Kavad
 • (36)
 • 5.7k

Fickel Heart - Hiren Kavad

નર્કારોહણ
દ્વારા Bhupendrasinh Raol
 • (26)
 • 994

નર્કારોહણ - કટાક્ષ કથા ભુપેન્દ્રસિંહ રાઓલ

Kautuk Katha part 2
દ્વારા Harsh Pandya
 • 316

કૌતુક કથા ભાગ ૨ હર્ષ પંડ્યા

food safari part - All in One
દ્વારા Aakanksha Thakore
 • (18)
 • 2.7k

ફૂડ સફારી ભાગ ૨ આકાંક્ષા દેસાઈ

Global Management part 2
દ્વારા Dipak Bhatt
 • 385

ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ ભાગ ૨ દીપક ભટ્ટ

Zarnu bhag 2
દ્વારા Bharat Vaghela
 • 1k

ઝરણું ભાગ ૨ ભરત વાઘેલા

વિણેલા ટહુકાઓનું ઘર
દ્વારા Suresh Lalan
 • 360

વીણેલા ટહુકાઓ નું ઘર સુરેશ લાલણ

કરણઘેલો - ભાગ ૩
દ્વારા Nandshankar Tuljashankar Mehta
 • 3.3k

કરણ ઘેલો ભાગ ૩ નંદશંકર તુળજાશંકર મહેતા

Sorth Tara Vehta Pani
દ્વારા Zaverchand Meghani
 • (102)
 • 23.8k

સોરઠ તારા વેહતા પાણી ઝવેરચંદ મેઘાણી