ઝગડો, ચા અને કોફી - conversation Umesh Charan દ્વારા પુસ્તક સમીક્ષાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઝગડો, ચા અને કોફી - conversation

Umesh Charan દ્વારા ગુજરાતી પુસ્તક સમીક્ષાઓ

હેય પાગલ...બસ આજ એક શબ્દ સાથે અમારી કાલ રાત્રે વાત શરૂ થઈ.પેલી:- હેય પાગલ,હું :- આરે વાહ, આજ ઘણા સમય પછી તારો મેસેજ, વાત શું છે?પેલી :- અલા હવે મારે તને મેસેજ પણ નાં કરવાનો?હું:- કરાયને, પણ આ વર્ષો ...વધુ વાંચો