એક ફોજીની સફર - 3 - છેલ્લો ભાગ Ami દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક ફોજીની સફર - 3 - છેલ્લો ભાગ

Ami Verified icon દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

મોટા ત્રણે ભાઈ કામે લાગી ગયા હતાં. નાનો ભાઈ સારી રીતે ભણી શકે એ માટે ,..હવે ઘરમાં આવક પણ થવા લાગી હતી. ત્યાં પાછુ અચાનક ગામડે ઘરડા દાદાએ કરેલુ દેવુ પાછુ ભરવાનું માથે આવ્યું...મનોજ ભાઈના પગ નીચેથી જાણે જમીન ...વધુ વાંચો