Study: B.Sc.B.Ed. Occupation: *Secondary Teacher.(Maths Science)Matruchhaya Kanya Vidhyalay. *News Reader,Aakashvani Bhuj(Kutch) Vividh samajik sanstha sathe jodai nana paye abhiyano chalavi Lok jagruti no prayatn.. Hobby: Reading, Writing.

  • 264
  • 308
  • 992
  • (13)
  • 524
  • (13)
  • 356
  • 424
  • (14)
  • 668
  • 506
  • (13)
  • 730
  • 456