યુવાઉડાન - 2 (જતીનદાસ બાપુનું રહસ્ય) Jaykumar DHOLA દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

યુવાઉડાન - 2 (જતીનદાસ બાપુનું રહસ્ય)

Jaykumar DHOLA દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

જતીનના ફેસ પર હલકું સ્મિત હતું અને મારી ગાળો કે મારા વાતોના બળાપાનો કોઈ જ ફરક એને પડ્યો હોય એવું લાગતું ન હતું. અંતે મૌન તોડ્યું અને બોલ્યો કે , 'રાજ , પત્યું તારું કે હજુ મનમાં કાંઈ રઇ ...વધુ વાંચો