મિષા Manisha Gondaliya દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

મિષા

Manisha Gondaliya દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

પહેલી વાર જોઈ હતી ત્યારે હાથમાં એક જાડી એવી ચોપડી લઇ બેન્ચ પલાંઠી વાળી વાંચી રહી હતી... એની ચપળ આંખો બુકના શબ્દો સાથે ફરી રહી હતી...તામર્ વર્ણ વાંકડિયા વાળ ..ભાવવાહી આંખો... સાહેબ વર્ગમાં આવ્યા એને ચપોડી બંધ કરી...બધા ઉભા ...વધુ વાંચો