કાળુજી મફાજી રાજપુત લિખિત નવલકથા અજાણી જગ્યા ની મુલાકાત

Episodes

અજાણી જગ્યા ની મુલાકાત દ્વારા કાળુજી મફાજી રાજપુત in Gujarati Novels
આ વાતને ચાર વર્ષ વીતી ગયા મારી સાથે બનેલી આ એક સત્ય ઘટના ની વાત કરું છું 13 માર્ચ 2016 ના રોજ અમારી એસએસસીની પરીક્ષા છે...
અજાણી જગ્યા ની મુલાકાત દ્વારા કાળુજી મફાજી રાજપુત in Gujarati Novels
જ્યારે મારી આંખ ખુલી ત્યારે મારી પાસે મારી મમ્મી બેઠી હતી તેણે મને દેખીને મોઢા ઉપર સ્મિત લાવી ને પૂછ્યું બેટા હવે તને સા...
અજાણી જગ્યા ની મુલાકાત દ્વારા કાળુજી મફાજી રાજપુત in Gujarati Novels
નમસ્કાર વાચકમિત્રો હું કાળુજી મફાજી રાજપુત તમારી લોકપ્રિય રચના ને મુકવા માં થોડો ટાઈમ લગાવી દીધો તેથી હું તમારી માફી મ...
અજાણી જગ્યા ની મુલાકાત દ્વારા કાળુજી મફાજી રાજપુત in Gujarati Novels
આમ કરીને મેં મમ્મીને સઘળી વાત કરી નાખી મમ્મીના ચહેરા પર ખુશી અને મજાક ગાયબ થઈ ગયો હતો અને ચિંતા ની લહેર લહેરાઈ ગઈ હતી ....