સૌમિત્ર - ૩૬ Siddharth Chhaya દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

સૌમિત્ર - ૩૬

સૌમિત્ર

સિદ્ધાર્થ છાયા દ્વારા

-: પ્રકરણ ૩૬ : -

શોમિત્રોનો આત્મવિશ્વાસ રંગ લાવ્યો. ભૂમિ બેડના ખૂણે જ્યાં શોમિત્રોએ પોતાના પગ લાંબા કર્યા હતા ત્યાં આવીને બેસી ગઈ.

‘આભી આમી આપકો જો ભી પ્રોશનો પૂછેગા તુમ્હે ઉશ્કા શોત્તી શોત્તી ઉત્તોર દેના પોરેગા. કારોન એઈ તુમ્હારી લાઈફ લિયે એકદોમ જોરુરી હૈ ભૂમિ.’ શોમિત્રોએ લાંબા પગે બેઠાબેઠા જ એના બેય હાથ એની ડોક પાછળ મુક્યા.

ભૂમિએ ડોકું હલાવીને હા પાડી.

‘ગૂડ, અભી એઈ બોતાઓ ભૂમિ કે તુમી ઉ ગુજરાટી શોમિત્રો બાબુસે પ્યાર કોરતા હૈ ના?’ શોમિત્રોએ પહેલો સવાલ પૂછ્યો.

‘નહીં મૈ ઉસે નફરત કરતી હૂં ઔર ઢેર સારી નફરત કરતી હૂં.’ ભૂમિના રડમસ ચહેરા પર અચાનક ગુસ્સો આવી ગયો.

‘કેનો? આઈ મીન ક્યોં?’ શોમિત્રોનો બીજો સવાલ તૈયાર જ હતો.

‘ક્યૂંકી ઉસને મુજે તબ છોડા જબ મુજે ઉસકી સબસે ઝ્યાદા ઝરૂરત થી ઔર ઉસને મેરી પરવાહ તક નહીં કી. તુમ્હે સબ પતા તો હૈ ફિરભી ક્યૂં પૂછ રહે હો?’ ભૂમિ શોમિત્રોની વિરુદ્ધ દિશામાં જોઇને બોલી.

‘તુમ શીર્ફ આમરા પ્રોશનો કા ઉત્તોર દો. હમમ... અબ એ કોથા બોલો કી ઉશને આપકો છોરા થા યા આપને ઉશ્કો છોરા થા? દાખો જૂઠ નેહી બોલના, ઈ રૂમ બોશુન્ધોરા કા રૂમ હૈ ઓર એક્દોમ પોવિત્રો હૈ ઈશ લિયે ઇધોર પ્રેમ કોરને વાલો કો જૂઠ બોલના મોના હૈ...’ શોમિત્રોએ ભૂમિને ચેતવી.

‘ઉસને.... ઉસને મેરી ઈચ્છા નહીં માની ઇસ લિયે મૈને ઉસ દિન ઉસકો જાને કો બોલ દીયા થા.’ ભૂમિએ સાચેસાચું કહી દીધું.

‘આપકી કૌન શી બાત નેહી માની શોમિત્રોબાબુને?’ શોમિત્રોએ સૌથી વેધક સવાલ કર્યો.

‘મેરે સાથ એક બાર ફીઝીકલ રીલેશન રખને કી.’ શોમિત્રોની ચેતવણી બાદ ભૂમિ હવે કદાચ સાચું જ બોલવાની હતી.

‘ભાલો... ઔર આપકો ઉશ્કે શાથ ફીઝીકોલ ક્યૂં હોના થા? આપકી તો શાદી હોને વાલીથી આફ્ટાર ભન ભીક?’ શોમિત્રોનો આગલો સવાલ.

‘બીકોઝ મૈ પાપા ઔર વરુણ સે બદલા લેના ચાહતી થી. પાપાસે ઇસ લિયે તાકી મૈ સૌમિત્રકો ઉનકી પસંદ વરુણ સે પહેલે અપને આપકો સોંપ દૂં ઔર ઇસ તરહ મૈ મેરે ઉપર થોપી ગઈ ઉનકી ઈચ્છા કા વિરોધ કર સકું, ઔર વરુણસે ઇસ લિયે ક્યૂંકી મૈ ઉસકે સામને વર્જિન રેહ કે નહીં જાના ચાહતી થી, મૈ અપના સબકુછ ઉસકો દે દેના ચાહતી થી જો ઉસ વક્ત મેરે લિયે સબકુછ થા.’ ભૂમિ હવે જરા ટેકામાં આવી.

‘મતલોબ કી આપ શીર્ફ અપના બોદલા લેને કે લિયે ઉ શોમિત્રોબાબુસે ફીઝીકોલ રીલેશન રોખના ચાહતી થી.’ શોમિત્રો એ આગલો સવાલ પૂછ્યો.

‘હા..’ ભૂમિને સમજ નહોતી પડી રહી કે શોમિત્રો એકની એક વાત કેમ પૂછી રહ્યો છે એ મનોમન અકળાઈ રહી હતી, પણ એણે હવે ગુસ્સો ન કર્યો કારણકે એને એવી આશા હતી કે આ ચર્ચાને અંતે કદાચ શોમિત્રો એને ગઈકાલથી જે બે સવાલો ખટકી રહ્યા છે એનો જવાબ આપશે.

‘અચ્છા.. અબ તો ઉ શોમિત્રોબાબુકા બીભાહ હો ગિયા હૈ તો આપકો કેશા લોગતા હૈ?’ શોમિત્રોએ ફરીથી સવાલ કર્યો.

‘મૈને કહા ના? કી મુજે ઉસ પર ગુસ્સા આ રહા હૈ. ઉસકે કારણ આજ મેરી જગહ ધરાને લે લી હૈ.’ ભૂમિ ના ચહેરા પર ફરીથી ગુસ્સો આવી ગયો.

‘ઉશ્કે કારોન? આપ દોનોને તો ઓલોગ હોને કા તીન ઠો શાલ પેહીલે ડીશાઈડ કોર દિયા થા, ફિર ઉશ્મે શોમિત્રોબાબુ કા યા આપકા કોઈ દોષ નેહી હૈ.’ શોમિત્રોએ પહેલીવાર કોઈ પ્રશ્ન ન કર્યો.

‘પર અગર ઉસ દિન હમલોગ ફિઝીકલ રીલેશન રખ લેતે તો તો હમ દોનો હમેશાં એક દુસરે કે હો જાતે ઔર ફિર ચાહે ફિર ઉસકી શાદી ધરા સે હોતી તો મુજે આજ ઇતના ગુસ્સા નહીં હોતા. ઇતના તો ક્યા બિલકુલ હી નહીં આતા ક્યૂંકી મુજે ઓલરેડી વો મિલ ગયા હોતા જો મૈને સૌમિત્ર સે ચાહા થા.’ ભૂમિ બોલી.

‘હમમ... મતલોબ આપ ધરા શે શાદી કોરને કા ક્રાઈમ કોરને કે લીયે અગર ચાંશ મિલે તો ઉ શોમિત્રોબાબુ શે બોદલા લેના ચાહોગી?’ શોમિત્રો ફરીથી સવાલ પૂછવા તરફ વળ્યો.

‘હાં, અગર મેરે બસમેં હોતા તો ઝરૂર. ગુસ્સા તો ઇતના હૈ સૌમિત્ર ઔર ધરા પર કી પૂછો હી મત. પર ક્યા કરું? વો ઉધર અહમદાબાદ મેં ઔર મૈ ઇધર કોલકાતા મેં.’ ભૂમિ પોતાના દાંત ભીંસીને બોલી.

‘નો પ્રોભ્લેમ કોલકાતા મેં રેહ કોર ભી આપ ઉ શોમિત્રોબાબુ શે બોદલા લે શોક્તી હો. આમી તોમાર બોન્ધુ ભૂમિ, આમી તુમકો બોદલા લેને મેં મોદોદ કોરેગા.’ શોમિત્રોએ હવે ભીંતનો ટેકો છોડ્યો અને ભૂમિ તરફ ઝૂક્યો.

‘સચ? કૈસે?’ ભૂમિને પહેલી વખત શોમિત્રોની કોઈ વાતમાં ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો અને એની આંખો ચમકી ઉઠી.

‘દાખો. આપ કો ગુસ્સા હૈ કી આજ ઉ ધોરા હોનીમૂન પે ઉ શોમિત્રોબાબુ કે શાથ એભરી ટાઈમ મોશ્તી કોરતા હોગા?’ શોમિત્રોએ ભૂમિની વધારે નજીક આવીને પૂછ્યું.

‘હાં.. ક્યૂંકી આઈ ડિઝર્વ સૌમિત્ર મોર નોટ શી.’ ભૂમિ ફરીથી ગુસ્સાના સ્વરમાં બોલી.

‘રાઈટ, ફિર આપ ઇધોર મેરે શાથ શીર્ફ એકઠો બાર ફીઝીકોલ રીલેશોન રોખ લીજીયે ઔર ઉ શોમિત્રો શે બોદલા લે લીજીયે શીમ્પાલ!’ શોમિત્રોએ લગભગ ભૂમિના કાનમાં આ વાત કરી, એનો સ્વર ધીમો હતો.

‘વ્હોટ???’ ભૂમિને શોમિત્રો આમ કહેશે એની આશા ન હતી એટલે એનાથી જોરથી બોલાઈ ગયું.

‘યેશ...દાખો. તુમ આમરે શાથ શેક્શ કોરકે ઉ શોમિત્રોબાબુ કા બોદલા લો ઔર ઉશ્કો બોતા દો કી દાખો ઓગોર તુમ ઉશ લોરકી કે શાથ શેક્શ કોરતે હો જો તુમકો ડીઝાર્ભ નેહી કોરતી તો આમને ભી ઉશ લોરકે કે શાથ શેક્શ કિયા હૈ જો આમ કો ડીઝાર્ભ નેહી કોરતા.’ શોમિત્રોએ સ્પષ્ટતા કરી.

‘હેવ યુ ગોન મેડ શોમિત્રો? ઐસે કૈસે મૈ તુમ્હારે સાથ? ઔર યે રૂમ? અભી અભી તુમને કહા કી વસુંધરાકી પવિત્ર આત્મા ઇસ રૂમમેં બસતી હૈ ઔર ઇધર તુમ મેરે સાથ? ઔર તુમ્હારે સાથ મૈ ઐસા કર સકતી હૂં વો મેં કભી સોચ ભી નહીં સકતી ક્યૂં કી તુમ મેરે સબસે અચ્છે દોસ્ત હો ઔર તુમને યે કૈસે સોચ લિયા? ’ ભૂમિ સમજી નહોતી શકતી કે અચાનક શોમિત્રોએ આમ કેમ કીધું?

‘ઓરે બાબા, ઈશ્મે શોચના ક્યા હૈ? દાખો..તુમ ન્હાઈન્ટી પરસેન્ટ બોશુન્ધોરા જેશા હી દિખતા હૈ, ઓમી એશે શોચેગા કી તુમ બોશુન્ધોરા હી હૈ. આમી યે શોચેગા કી થોડા શોમોય હમકો અમરા બોશુન્ધોરા ઉશ્કે હી કોમરે મેં બાપીશ મિલ ગયા ઔર શાથ મેં તુમ્હારા બોદલા ભી હો જાયેગા.’ શોમિત્રોએ શોમિત્રોએ ભૂમિનો ખભો દબાવતાં કહ્યું.

‘તુમ પાગલ હો ગયે હો. ઐસે કૈસે મેરા બદલા પૂરા હો સકતા હૈ? સૌમિત્રો ઉધર મૈ ઇધર ઔર અગર હમ ઐસા કરે તો ભી તુમ્હે યે લગતા હૈ કી મૈ ઉસકો સામને સે બતાઉંગી કી મૈને ઉસકા બદલા લેને કે લિયે કિસી ઔર કે સાથ સેક્સ કિયા હૈ?! વ્હોટ રબીશ!!’ ભૂમિએ શોમિત્રોનો હાથ એના ખભેથી પકડીને એક ઝાટકે હટાવી દીધો.

ભૂમિનું આમ કરતાં જ શોમિત્રો બેડ પરથી ઉભો થઈને હસવા લાગ્યો, લગભગ પાગલની જેમ, તાળીઓ પાડતા પાડતા અને આખા રૂમમાં આ જ રીતે હસતાંહસતાં આમથી તેમ ફરવા લાગ્યો. ભૂમિને શોમિત્રોના આ વર્તનની ખૂબ નવાઈ તો લાગી જ રહી હતી પણ હવે તેને શોમિત્રોનો કદાચ ડર પણ લાગી રહ્યો હતો. બે ઘડી એને એમ લાગ્યું કે એની સાથે સેક્સ કરવાની ના પાડી એટલે શોમિત્રો ક્યાંક આમ પાગલ થઈને એના પર બળજબરી ન કરે, એ બેડ પરથી ઉભી થઇ ગઈ ને શોમિત્રોને જોઈ રહી. થોડો સમય આ રીતે હસ્યા બાદ શોમિત્રો એ ટેબલ પર ભૂમિ માટે જે પાણીનો શીશો લાવ્યો હતો એમાંથી એણે પાણી પીધું.

‘બોશુન. ફીકોર નેહી કોરો આમી ફાઈન એન્ડ યુ આર શેફ.’ ભૂમિને બેડ પર બેસવાનું કહીને શોમિત્રો એ નજીક પડેલી પ્લાસ્ટિકની ખુરશી ખેંચી અને પોતે એના પર બેસી ગયો.

‘મેરે કુછ સમજ મેં નહીં આ રહા શોમિત્રો. પ્લીઝ મુજે કહો યે તુમ ક્યા કેહ રહે થે ઔર ઐસે પાગલોં કી તરહ ક્યૂં હસ રહે થે?’ ભૂમિના ચહેરા પર શાંતિ મિશ્રિત ગભરાટ સ્પષ્ટ દેખાતો હતો.

‘શોમજાતા હૂં. શુનો જેશે મેરે શાથ અભી શેક્શ કોરને શે, ઉ ગુજરાટી શોમિત્રોબાબુ ઇધોર નેહી હોને શે ઔર ઉનકો ઈશ કોથા કા જ્ઞાન નેહી ચોલને શે ઉનકા બોદલા તુમ નેહી લેના ચાહતી વેશે હી ઉ દિન ઓગોર તુમ ઉ શોમિત્રો કે શાથ શેક્શ કોર ભી દેતી તો આપકે બાબા કે શાથ ઔર વોરુણ કે શાથ આપકા રીભેન્જ કેશે પૂરા હો શોકતા થા? ઉ દોનો કો તુમી ક્યા બોતાને વાલા થા કી દાખો આપને તો મેરા જીબોન ખોરાબ કોર દિયા તો ઉશ્કા બોદલા મેને શોમિત્રો શે શેક્શ કોરકે લે લિયા? બોતાતી ક્યા?’ શોમિત્રોનો અત્યારસુધીનો સૌથી ધારદાર સવાલ ભૂમિ સામે આવીને ઉભો રહ્યો.

ભૂમિ શોમિત્રોની આ ધારદાર દલીલથી છક થઇ ગઈ. ભૂમિએ કદીયે આ એન્ગલથી વિચાર્યું જ ન હતું. એના હાથપગ બેડ પર બેઠાબેઠા જ ઠંડા થઇ ગયા જાણેકે એમાંથી લોહી વહેવાનું જ અચાનક બંધ થઇ ગયું હોય એમ એને લાગી રહ્યું હતું.

‘ઉ શોમોય એશા થા ભૂમિજી જોબ આપકો આપકા પ્રેમી નેહી મિલને શે આપકે મોનમેં બોહુત ગુશ્શા થા બીકોઝ યોર ફાધર વોઝ ભેરી ઇન્ફ્લુએન્શાલ એન્ડ પાભરફૂલ ઔર આપકો આપકા બાબા ઉ શોમિત્રોબાબુ કો કૂછ એશાવેશા કોર દે ઉ ભી નેહી ચાહિયે થા શો યુ વાર એન્ઘરી એન્ડ કોન્ફ્યુઝ્ડ ઓલ્શો. જોબ આપકે મોનમેં ગુશ્શા હોતા હૈ ઓર આપ કુછ નેહી કોર શકતે તોબ આપકા કોઈ ભી ડીશીઝોન સેહી નેહી હોતા. આપકા ગુશ્શા આપકે બાબા પોર થા, બાટ આપને ઉશ્કો ઉ ગુજરાટી શોમિત્રોબાબુ પોર નીકાલ દિયા બીકોઝ હી ડીડ નોટ ફૂલફીલ યોર વિશ. કોઈ ભી નારી જોબ ગુશ્શેમે હોતા હૈ ઔર ઉશ્કી વિશ પૂરી નેહી હોતી તો શી એક્ટ્સ લાઈક એ વુન્ડેડ ટાઈગ્રેશ. બાટ પ્રોભ્લેમ એ હુઆ કી આપકા જો વુન્ડ હૈ ઉ તીન શાલ તોક નેહી ભરા, ભીકોઝ આપકો કીશીને શોમજાયા નેહી કી આપ કેશે ગોલોત થી, ના હી આપને ખુદ કોભી કોશીશ કી શાંતિ શે શોચને કી આપ રાઈટ થી યા રોંગ.’

ભૂમિ શોમિત્રોની એકેએક વાત ધ્યાનથી રહી હતી અને એને એની ભૂલ પણ ધીરેધીરે સમજાઈ રહી હતી. ભૂમિને શોમિત્રો હજીપણ બોલતો રહે એવી ઈચ્છા થઇ રહી હતી જેથી એના મનમાં સૌમિત્ર માટે જે ગ્રંથી હતી એ સંપૂર્ણપણે દૂર થઇ જાય.

‘પ્યાર મેં એક શોમોય એશા હોતા જાતા હૈ કી હોમ ઓપને પ્રેમી કો ટેકાન ફોર ગ્રાન્ટેડ લે લેતા હૈ. આપને શોચા કી ઉ શોમિત્રોબાબુ આપ જો બોલેગા વો કોરેગા. ઉશ દિન તોક તો ઉન્હોને શાયોદ એશા કિયા ભી હોગા, પાર ઉશ મોમેન્ટ પોર જબ આપ દોનો એક દૂસરે મેં ખો રહે થે તબ ઉ શોમિત્રોબાબુકો શાયોદ અચાનોક કુછ ખાયાલ આયા હોગા કી એઈ જો તુમ દોનો કોર રહે હો ઉ ગોલોત હૈ. ભાય? ઉ તો ઉ શોમિત્રોબાબુ હી આપકો બોતા શોકતા હૈ. ઉશ દિન અગોર આપ ગુશ્શા નેહી હોતી તો શાયદ ઉ આપકો શોમજા ભી શોકતા થા કી ભાય હી ઈશ શેઈંગ નો. બાટ આપને તો ઉનકો ઉધોર શે નિકાલ દિયા. દાખો આમી તુમ્હારા ફોલ્ટ હૈ એશા નેહી કેહ રોહા હૈ. ઈટ વાઝ એ હીટ ઓફ ધા મોમેન્ટ. બશ ઉશ્મે હી એઈ શોબકુછ હો ગીયા જો નેહી હોના ચાહિયે થા.’ શોમિત્રોએ હવે ખુરશીમાંથી સહેજ વાંકા વળીને ભૂમિના બંને હાથ પોતાના હાથમાં લીધા અને એની આંગળીઓ પોતાની આંગળીઓથી દબાવી.

‘તો અબ?’ એક તોફાનમાંથી પસાર થઈને કોઇપણ વ્યક્તિની હાલત થાય એજ હાલત અનુભવી રહેલી ભૂમિ માત્ર આટલું જ બોલી શકી.

‘દાખો ભૂમિ, એક્શેપ્ટ કોરો કી યુ સ્ટીલ લભ ઉ ગુજરાટી શોમિત્રોબાબુ એન્ડ જો ભી હુઆ થા ઈટ વાઝ અન્ડર હીટ ઓફ મોમેન્ટ. આગોર તુમ યે એકશેપ્ટ કોર લેગી તો તુમ કોઈ પાપ યા વોરુણબાબુ શે કોઈ ચીટીંગ નેહી કોરેગી, બોલ્કી ઉ શોમિત્રોબાબુ શે જો તુમને ઇનજાસ્ટીશ કિયા હૈ, ઉશ્કા ભેઈટ અપને દિલશે થોરા કોમ કોરેગી. ઇનજાસ્ટીશ તુમને ખુદ કે શાથ ભી કિયા હૈ. વોરુણબાબુ શે તોમરા શાદી તોમરા ઈચ્છા કી બીરુધ્ધ હુઆ ઔર આજભી તુમ ઈશ શાદી શે પૂરા ખુશ નેહી હૈ, બાટ ઉ શોમિત્રોબાબુ કા પ્રેમ તુમી અગોર અપને દિલમેં રખોગી તો એટલીશ્ટ તોમરા બાકીકા જીબોન શાંત મોન શે ગુજાર શોકેગા. જાબ ભી ઉ શોમિત્રોબાબુ કા નામ શુનને શે તોમરા મુખો પે જો આનંદો દિખતા હે ભૂમિ ઉ આમી દેખ શોકતા હૈ. આગોર તુમી ઉ ગુજરાટી શોમિત્રો બાબુ શે પ્રેમ નેહી કોરતા તો ઉ દિન તુમ ડીપાર્ટમેન્ટમેં ઉશ્કો ટીભી પોર તીન બોર્ષો બાદ દેખા ઈ આમ કો બોલને કે લિયે આર્લી માર્નિંગ શે આમરા ભેઈટ નેહી કોર રહા હોતા. અગોર તુમ ઉશ શોમિત્રોબાબુ શે પ્રેમ નેહી કોરતા તો ઉશ્કા નાવ્હેલ બિલકુલ નેહી પોઢતા, ઓરે ટાચ ભી નેહી કોરતા. અગોર તુમ ઉશ શોમિત્રોબાબુ શે પ્રેમ નેહી કોરતા તો તુમ ઉ ઇન્ટોર્વ્યુ મેં આપકા નામ નેહી લેને શે ઉશ્કા દિલ શે થેન્ક્શ નેહી બોલતા. લાસ્ટ બાટ નોટ ધ લીશ્ટ અગોર ઉ શોમિત્રોબાબુ શે પ્રેમ નેહી કોરતા તો ધોરા કે શાથ ઉ અભી ક્યા કોર રહા હોગા ઉ શોચ કોર તુમ ધોરા કા જેલોશી નેહી કોરતા ઔર ઉ દો પ્રોશ્નો કા ઉત્તોર લેને તુમ ઇધોર દોડ કે મેરે પાશ નેહી આતા.’ શોમિત્રોએ એક પહોળા સ્મિત સાથે પોતાની વાત પૂરી કરી. એના આંગળા હજીપણ ભૂમિના આંગળા પર ફરી રહ્યા હતા, જાણેકે ભૂમિના મનમાંથી એણે જ ખેંચી ખેંચીને ઉલેચેલા લાવા પછી એ એને આ રીતે શાંત કરવાની કોશિશ કરી રહ્યો હતો.

ભૂમિની આંખોમાંથી આંસુ વહી રહ્યા હતા, પણ એણે શોમિત્રો સામે સ્મિત કર્યું જેમાં એના પ્રત્યે એનો ભારોભાર આદર અને આભાર સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યા હતા. ભૂમિએ છેવટે લગભગ ત્રણ વર્ષનો સમય વીતી ગયા પછી સૌમિત્રના પ્રેમનો દિલથી સ્વીકાર કર્યો હતો અને એના વિષે દિલમાં રહેલી ખોટી નફરતને દૂર કરી દીધી હતી. ખરેખર તો શોમિત્રોએ કહ્યા અનુસાર એણે ક્યારેય સૌમિત્રને નફરત કરી જ ન હતી, પણ એનો ગુસ્સો એના મન પર સવાર થઇ ગયો હતો જેણે એને આ ત્રણ વર્ષ સુધી સતત સૌમિત્રના પ્રેમને નફરતનો અરીસો દેખાડે રાખ્યો હતો. ભૂમિએ શોમિત્રોના હાથ પર હવે પોતાનો જમણો હાથ મુક્યો.

‘યસ, આઈ લવ, આઈ સ્ટીલ લવ સૌમિત્ર એન્ડ થેન્ક્સ ફોર લેટીંગ મી રીયલાઈઝ ધેટ શોમિત્રો. તુમને સચ હી કહા, મૈને ઉસકો ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ લે લિયા થા, તબ ભી ઔર આજ ભી જબ મૈ યે સોચ રહી થી કી ધરા ઉસકે લાયક નહીં બલકે મૈ હું. મૈને એક બાર ભી નહીં સોચા કી સૌમિત્રને તો હમારે અલગ હોને કે તીન સાલ બાદ શાદી કી, પર મૈ તો જૈસે તૈસે ભી કિસી દૂસરે ઇન્સાન કે સાથ ઓલરેડી જીવન બીતા હી રહી હું. ઉસ વક્ત ભી મેં અપના બદલા લેને કે લિયે સેલ્ફીશ હો ગઈ થી ઔર અબ ભી. ઇન તીન સાલોંમેં મૈને એક બાર ભી નહી સોચા કી મુજે બેહદ પ્યાર કરને વાલા સૌમિત્ર મેરે બગૈર કૈસે રેહતા હોગા? ક્યા કરતા હોગા? યે તો ઉસકી ગ્રેટનેસ હૈ જિસને ઉસકો પોઝીટીવલી જીના સિખાયા ઔર મેરે જાને કે બાદ ઉસને રોનેધોને મેં વક્ત ખરાબ કરને કે બજાય નોવેલ લિખી ઔર વો ભી મેરે ઉપર, ઔર મોકા આને પર મેરા નામ ખરાબ ન હો ઐસા ભી સોચા. આઈ લવ યુ સોમિત્ર.........આઈ રીયલી રીયલી લવ યુ......’ આટલું બોલતાં જ ભૂમિનું ગળું ભરાઈ આવ્યું.

શોમિત્રોની ‘ખરીખરી’ સાંભળીને અત્યારસુધી જે પશ્ચાતાપ માત્ર આંસુ બનીને ભૂમિની આંખોમાંથી બહાર આવી રહ્યો હતો એ જ હવે ભૂમિના ધ્રુસકાં બનીને બહાર આવવા લાગ્યો. ભૂમિને રડતા જોઇને શોમિત્રો બેડ પર એની બાજુમાં જ બેસી ગયો. ભૂમિ શોમિત્રોને વળગીને ખૂબ રડવા લાગી. શોમિત્રો ભૂમિના ખભા અને પીઠ પર હાથ ફેરવવા લાગ્યો અને એને શાંત કરવાની કોશિશ કરવા લાગ્યો. ઘણા સમય પછી ભૂમિ શાંત પડી. શોમિત્રો એ ફરીથી ભૂમિ સામે પાણીની બોટલ ધરી અને ભૂમિએ એમાંથી કેટલાક ઘૂંટડા ભર્યા.

‘ફીલિંગ રીયલી નાઈસ શોમિત્રો. દિલ પર તીન સાલ સે તીન લાખ કિલો કા વઝન તુમ્હારી સચ્ચી બાતોંને પલભર મેં હટા દિયા. આજ મેં ભગવાન સે દો પ્રાર્થના કરુંગી, એક તો મેરા વો સૌમિત્ર આજ જહાં ભી હો, જિસકે સાથ ભી હો સદા ખુશ રહે ઔર ઉસકો ઔરભી ખુશિયાં મિલતી રહે. ઔર મેરી દુસરી પ્રાર્થના યે હોગી કી ભગવાન હર લડકી, હર ઔરત કો મેરે ઇસ શોમિત્રો જૈસા દોસ્ત દે, જો કડવી દવા પીલા કર ભી ઉસકી ઝિંદગી પલભર મેં સંવાર દેને કી હિંમત રખતા હૈ!’ આટલું કહીને ભૂમિએ શોમિત્રોના ગાલ પર વ્હાલથી પોતાના આંગળા ફેરવ્યા.

‘બોન્ધુ હોતે હી હૈ ઈશ લિયે. જબ ઉશ્કા દોશ્ત ખુશ હો તભી ઉશ્કે પીછે રહે પોર જબ વો દુઃખી હો તો ઉશ્કા શહી કારોન શોમ્જાને મેં કોભી ભી પીછે ના હોટે. જીબોન મેં આગે ભી જોબ ભી આમરા મોદોદ ચાહિયે બિલકુલ બોલના ઈ શોમિત્રો અપની દોશ્ત ભૂમિ કે લિયે તૈયાર હોગા.’ શોમિત્રો એ હસીને કીધું.

‘મેરે દિલ કા બોજ હલકા કરને કે લિયે, ઔર અબ મેં સદા કે લિયે કોલકાતા છોડ કે જા રહી હું ઇસ લિયે જાને સે પહેલે મેં અપને ઇસ દોસ્ત કો કુછ ગીફ્ટ દેના ચાહતી હું.’ ભૂમિ એ સ્મિત કર્યું.

‘હેં, કોન્ભોકેશોન કે લિયે આપ બાપીશ ઇધોર નેહી આયેગા ક્યા?’ શોમિત્રોને નવાઈ લાગી કે ભૂમિ કેમ કોલકાતા પરત ન આવવાનું કહી રહી છે.

‘નહીં. આજ તક વરુણકે ઇન્સીસ્ટ કરને પર ભી મેં કભી અહમદાબાદ નહીં ગઈ. ઇન તીન સાલોંમેં સિર્ફ એક બાર અપને કઝીન કી શાદીમે વહાં ગઈ થી. સૌમિત્ર કે સાથસાથ મૈને અપને શહેર સે ભી નફરત કરની શુરુ કર દી થી. અબ મુજે અહમદાબાદ જાના હૈ શોમિત્રો. અબ મુજે દિલ સે, પ્યાર સે ઉસકો અચ્છી તરહ દેખના હૈ, ફિલ કરના હૈ.’ ભૂમિ બેડ પરથી ઉભી થઇ અને બારી તરફ ચાલતા ચાલતા બોલી.

‘ઠીક આછે આમી આપકો મના નેહી કોરેગા. બાટ ગીફ્ટ દેને કી કેનો ઝોરુરત નેહી. એક બોન્ધુ દૂશરે બોન્ધુકો મદોદ કોરને કે લિયે ગીફ્ટ નેહી લેતા.’ શોમિત્રો પણ ચાલીને ભૂમિની બાજુમાં બારી પાસે ઉભો રહી ગયો.

‘શોમિત્રો, જબ મેં ઇસ રૂમમેં પહેલી બાર આયી ઔર વસુંધરા કો દેખા ઔર રીયલાઈઝ કિયા કી વો ઓલમોસ્ટ મેરી તરહ દીખ રહી હૈ તબસે મેને યે મેહસૂસ કરના શુરુ કિયા હૈ કી તુમ મુજમેં અપની વસુંધરા કો હી દેખ રહે હો. બટ યુ વેર અવેર કી મેરી શાદી હો ગઈ હૈ ઔર બાદ મેં તુમ્હે મેરે ઔર સૌમિત્રકે પ્યાર કે બારે મેં ભી પતા ચલ ગયા તો તુમને મેચ્યોરીટી દિખા કર હમારે બીચ મેં એક બોર્ડર બના લી ઔર ઉસકો દોસ્તી કા નામ દે દિયા, પર મુજે માલુમ હૈ કી તુમ મુજમેં અપની વસુંધરા કો દેખ રહે થે ઔર ઇસ લિયે તુમ અપને આપ કો મુજસે પ્યાર કરને સે નહીં રોક સકે. કોઈ ભી લડકી યે બતા સકતી હૈ કી ઉસકે સાથ જો લડકા સબસે ઝ્યાદા સમય ગુઝારતા હૈ વો ઉસકો કિસ નઝર સે દેખતા હૈ. મુજે પતા હૈ શોમિત્રો, કી તુમ મુજે પ્યાર કરતે હો, ઔર અગર મેં મેરીડ ન હોતી તો તુમ શાયદ ઉસકા ઈઝહાર ભી કર દેતે.’ ભૂમિ સૌમિત્ર તરફ જોઇને બોલી.

‘અરે નેહી નેહી બાબા..એશા...’ શોમિત્રોએ ના તો પાડી પણ એના ચહેરા પર હા હતી અને એનો ચહેરોએની શરમની ચાડી ખાઈ રહ્યો હતો.

‘આઈ થીંક તુમને મેરે પ્યાર કા મેરે મેરીટલ સ્ટેટ્સ કા રીસ્પેક્ટ કિયા ઇતના હી નહીં પર મુજસે પ્યાર કરતે હુએ ભી તુમને મેરે દિલમે સૌમિત્ર કા પ્યાર ફિરસે જગા દિયા એન્ડ ફોર ધેટ યુ ડિઝર્વ અ કિસ!’ ભૂમિએ શોમિત્રોનો બારી પર રહેલો હાથ દબાવ્યો.

‘ક્યા?’ શોમિત્રો અચંબામાં પડી ગયો.

‘મેં અબ સેલ્ફીશ નહીં રેહના ચાહતી શોમિત્રો. તુમને દોસ્ત બન કર મેરે પ્યાર કા સન્માન વાપીસ દિલાયા, તો તુમ્હારી દોસ્ત બનને કા એક મૌકા મુજે ભી દો શોમિત્રો. હાં મેં તુમસે વૈસા પ્યાર નહીં કરતી જૈસા તુમ મુજસે કર રહે હો, પર તુમ્હારે લિયે જો મેરે દિલમે રીસ્પેક્ટ હૈ વો તુમ્હારે પ્યાર સે બિલકુલ કમ નહીં. આજ મુજે અપની વસુંધરા નહીં પર ભૂમિ સમજ કર જિસસે તુમ દિલ હી દિલમેં પ્યાર કરતે હો.... ઉસે દિલ સે કિસ કરો.’ આટલું કહીને ભૂમિએ શોમિત્રોના ગળા પાછળ પોતાની હથેળી મૂકીને એને પોતાના તરફ ખેંચ્યો.

શોમિત્રોએ ભીની આંખે ભૂમિનો ચહેરો પોતાની બંને હથેળીઓમાં લીધો. ભૂમિની બંને આંખો બંધ થઇ અને હોઠ ખુલી ગયા. પોતે જેને મનોમન પ્રેમ કરી રહ્યો હતો એનો આવો સુંદર ચહેરો શોમિત્રોએ બે ઘડી સતત નીરખ્યા કર્યો અને પછી પોતાના હોઠ ભૂમિના હોઠ પર ચાંપી દીધા અને એકદમ નજાકતથી એનું પાન કરવા લાગ્યો.

-: પ્રકરણ છત્રીસ સમાપ્ત :-