ગુજરાતી ફિક્શન વાર્તા વાર્તાઓ ફ્રીમાં વાંચો અને pdf ડાઉનલોડ કરો

સાઈટ વિઝિટ - 29
દ્વારા SUNIL ANJARIA

29. થોડો વખત 130ની સ્પીડ સેટ કરી ક્રૂઝ મોડમાં કાર મૂકી ગરિમાને સ્ટીયરીંગ સોંપી દીધું. મેં બાજુમાં બેસી ડફલી વગાડી ગાયું "નિકલ પડે હૈ ખુલ્લી સડક પર આપના સીના ...

સાઈટ વિઝિટ - 28
દ્વારા SUNIL ANJARIA

28. સાંજ ઢળતાં તેમની વૈભવી એસી કારમાં હું, તેમના જમાઈ, દીકરો અને તેઓ નીકળ્યા. તેમણે એ જગ્યાએ સાઇટ પર કોઈ હોટેલ બનાવવાની હતી. થોડે દૂર  અન્ય જગ્યાએ દરિયાને કિનારે ...

સાઈટ વિઝિટ - 27
દ્વારા SUNIL ANJARIA

27. ફરીથી સવાર પડી. અજવાળું થતાં વેંત અમે અને પાછળ પોલીસો નીકળી પડયા. સવાર આજે ખુશનુમા હતી. આઠ વાગવા આવ્યા હતા. હજી પવન ઠંડો વાતો હતો. રસ્તો પર્વતોની વચ્ચેથી ...

સાઈટ વિઝિટ - 26
દ્વારા SUNIL ANJARIA

26. આપણે છેલ્લાં થોડાં પ્રકરણોમાં આ જોયું. માણસમાં સાહસ પડ્યું જ હોય છે પણ તેને બહાર આવવા માટી ફોડી અંકુર બહાર આવે તેમ સંજોગોની જરૂર પડે છે. સાવ સામાન્ય ...