સમૃદ્ધિ અને અમીરી વિષે સમજીએ Dr. Bhairavsinh Raol દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

સમૃદ્ધિ અને અમીરી વિષે સમજીએ

Dr. Bhairavsinh Raol દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

સમૃદ્ધિ (Prosperity)અને અમીરી (Aristocracy)વિષે સમજીએ: ‘ક્રેટા કાર ને પાંચ વર્ષ થઈ ગયા. ૬૦,૦૦૦ કિલોમીટર ચાલી. હવે નવી કાર ખરીદી લે ને. તને તો ડેપ્રીસીએશન પણ મળશે.’ થોડા સમય પહેલાં એક અંગત મિત્રએ સલાહ આપી. મેં કહ્યું, ‘ના યાર. હજુ ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો