અર્થારોહિ - 4 Sangeeta... ગીત... દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

અર્થારોહિ - 4

Sangeeta... ગીત... દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

‌આગળના ભાગમાં જોયું કે, કોલેજમાં પ્રોફેસર જાનીનો વિદાઈ સમારંભ ગોઠવવા માટે અર્થ પ્રિન્સિપાલ સાહેબને મળે છે. અર્થની બેન કેયા સાથે અરોહિની મુલાકાત થાય છે એ પછી લાયબ્રેરીમાં અર્થને આરોહી જોવા મળે છે પણ આરોહી થોડીવારમાં ત્યાંથી બહાર નીકળી જાય ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો