સ્વીકાર --- દરેક મનુષ્યની એક psychological need Mital Patel દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

સ્વીકાર --- દરેક મનુષ્યની એક psychological need

Mital Patel દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

મુંબઈથી પબ્લિશ થતાં સર્જનહાર મેગેઝીન નાં માર્ચ- 2021 અંકમાં મારો લેખ..."સ્વીકાર"--- દરેક મનુષ્યની એક psychological need...સઘળું વિસરી તું જરા અનુસરી તો જો... વિશ્વાસથી શ્રદ્ધામાં સરકી તો જો...દાખલામાં ન બંધ બેસુ તોએ શું..!!ખોટો પડું, ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો