આધુનિક તિરંગા Wr.MESSI દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

આધુનિક તિરંગા

Wr.MESSI દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

ભારતનો રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ત્રણ રંગો અને અશોક ચક્ર થી શોભે છે. આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ આપણી આન,બાન અને શાન છે, રાષ્ટ્રધ્વજ જ આપણી ઓળખાણ છે,તિરંગાનો પરિચય :આપણા રાષ્ટ્રધ્યજમાં ત્રણ રંગો રખાયા છે, કેસરી, સફેદ, અને લીલો, તેમજ વચ્ચે એક ચક્ર રખાયું ...વધુ વાંચો