સુખી જીવન નો શોર્ટકટ (માસ્ટર કી) Shailesh Joshi દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

સુખી જીવન નો શોર્ટકટ (માસ્ટર કી)

Shailesh Joshi દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

હાલ ના સમયમાં આપણે આપણી આજુબાજુ ખાસ જોઇ રહ્યા છીએ કે, કદાચ આપણી સાથે-સાથે આપણી ચારેય બાજુ, લગભગ દરેકે-દરેક વર્ગના ને દરેકે-દરેક ઉંમર નાં કોઈ પણ વ્યક્તિના ચહેરા પર, માત્ર ઊંઘવાનાં સમય જેટલા સમયને બાદ કરતા,આંખ ઉઘડે ત્યાંથી લઇને ...વધુ વાંચો