રહસ્ય ખુલે હવેલી માં Kaushik Dave દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

રહસ્ય ખુલે હવેલી માં

Kaushik Dave દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

" રહસ્ય ખુલે હવેલી માં " સ્ટોરી રાઈટર સોહમ " રહસ્ય" બાઇક લઇને સવારે દાહોદ થી વાસવાડા એક સોશ્યલ કામે જતો હતો.ઝાલોદ આવતા ચા નાસ્તો કર્યો ...વધુ વાંચો