ફોર્માલીટી પાછળ ની રીયાલીટી Dr Jay vashi દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

ફોર્માલીટી પાછળ ની રીયાલીટી

Dr Jay vashi દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

દિવાળી પૂરી થઈ.નવું વર્ષ બેસી ગયું. એમ કહીએ કે એક દિવસ માં જૂનું થઈ ગયું. ભાઇબીજ પણ પૂરી થઈ.લાભ પાંચમ પણ ગઇ.હવે બધાં પાછા કામે વળગી પડવાનાં. નવું વર્ષ પછી નું જો કોઈ પહેલું કામ હોય તો એ મોબાઈલ ...વધુ વાંચો