પરમ સેતુ - ૬ raval Namrata દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

પરમ સેતુ - ૬

raval Namrata Verified icon દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

ત્યાં પરમ એ સીક્યુરીટી વાળા ને ધક્કો મારી શેઠ તરફ દોટ મુંકી શુ શેઠ પરમ અને સેતુ ને સાંભળશે ,અને પરમ ને આ નોકરી મળી શકશે કે નહીં આ માટે વાંચતા રહો પરમ સેતુ ........ ...વધુ વાંચો