માતૃભાષા બચાઓ bharatchandra shah દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

માતૃભાષા બચાઓ

bharatchandra shah દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

માતૃભાષાનું મહત્વ સમજવા માટે એક નાની અમસ્તી વાર્તા : આપણા ભારત દેશના એક મહાનગરમાં એક બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીમાં એમ. કોમ. ફર્સ્ટ ક્લાસ ભણેલો યુવાન ઊંચા હોદ્દાની જગ્યામાટે મુલાકાત (Interview ) આપવા જાય છે. મુલાકાત લેવાવાળા સાહેબ અંગ્રેજીમાં સવાલો પૂછે છે ...વધુ વાંચો