માનવ તું માનવ થા... Gunjan Desai દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

માનવ તું માનવ થા...

Gunjan Desai દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

આ રચના વાંચતાં પહેલાં તમારી જાતને એક પ્રશ્ન પુછો ., તમે માનવ તરીકે શા માટે પૃથ્વી પર આવ્યા છો? જો આ પ્રશ્ન નો જવાબ મળી જશે તો જીવન જીવવાની અનેરી મજા આવશે. દરેક માનવી એ પૃથ્વી પર ચાર પુરુષાર્થ ...વધુ વાંચો