યુવાઉડાન - 3 (અંગ્રેજો કે જમાને કે જેલર હે હમ!) Jaykumar DHOLA દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

યુવાઉડાન - 3 (અંગ્રેજો કે જમાને કે જેલર હે હમ!)

Jaykumar DHOLA દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

રાજના આટલા બોલ્યા પછી બાપુ બોલ્યા ખરા! એટલે કે જતીન બોલ્યો: ' ટોપા મને તું ભગવા ગેંગ જોડે ના જોડીશ ,તને ખબર જ છે કે મને એ ધર્મના આંધળા લોકો નઇ ગમતા!'જતીન બે ઘડી વિચારતો રહ્યો કે ક્યાંથી શરૂ ...વધુ વાંચો