મહત્વકાન્ક્ષા ના માયાવી મોતીઓ Ridhsy Dharod દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

મહત્વકાન્ક્ષા ના માયાવી મોતીઓ

Ridhsy Dharod દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

એક પ્રસિદ્ધ ADVOCATE Co ની ત્યાં આજે સિનિયર ADVOCATE પોસ્ટ માટે ઇન્ટરવ્યૂ હતું. આ ADVOCATE co હાલ માં જ ઘણા મોટા કૅસેસ જીત્યા હતા. અને સફળતા ના એક અનોખા મુકામે હતી. એવોર્ડ્સ પણ લઇ રહી હતી. એટલે એની સાથે ...વધુ વાંચો