ધરતીનું ઋણ - 5 - 2 Vrajlal Joshi દ્વારા જાસૂસી વાર્તા માં ગુજરાતી પીડીએફ

ધરતીનું ઋણ - 5 - 2

Vrajlal Joshi Verified icon દ્વારા ગુજરાતી જાસૂસી વાર્તા

રામજીભા ખારવા મૂળ માંડવીના પણ ઘણા વર્ષોથી તે જખૌ સ્થાયી થયા હતા. અને માછીમારીનો ધંધો તેને વારસામાં મળ્યો હતો. જખૌમાં પોર્ટ તરફથી તેને કઇ જગ્યાએ માછલીનો જથ્થો વધુ પ્રમાણમાં મળી રહેશે તે માટે ગાઇડેશન આપવામાં આવતું. ઉપગ્રહથી માહિતી મેળવવા માટે ...વધુ વાંચો