Herat Virendra Udavat

Herat Virendra Udavat માતૃભારતી ચકાસાયેલ

@heratudavat2922

(2k)

84

124.6k

275.3k

તમારા વિષે

પ્રોફેશનલ લાઈફમાં એક પિડિયાટ્રિશ્યન છું. પણ અરબન ગુજરાતી વાર્તા લખવી અને લોકો સુધી પહોંચાડવી એ જ મારુ પેશન છે. કનૈયાલાલ મુનશીજી અને ખાસ કરીને તેમની રચના ગુજરાતનો નાથ મારા માટે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત રહી છે. હેલ્યુસિનેશન નામની મારી નવલિકા પુસ્તક રૂપે પ્રકાશિત પણ થઈ છે. મારી ૪ નવલિકાઓને દિવ્ય ભાસ્કરના રસરંગ કૉલમમાં સ્થાન મળ્યું છે.મારી વાર્તાની ફિડબેક તમે મને આ નંબર અથવા આ મેઈલ વડે પહોંચાડી શકો છો. વાચકો હંમેશા મને સ્ટોરી લખવા માટે પ્રેરણા આપે છે. 9033017586 udavatherat93@gmail.com

  • 3.2k
  • 5.6k
  • (13)
  • 3.9k
  • (18)
  • 6.8k
  • (61)
  • 2.4k
  • (35)
  • 2.8k
  • (12)
  • 2.1k
  • (56)
  • 2.5k
  • (12)
  • 2.8k