શ્રેષ્ઠ નવલકથા પ્રકરણ વાર્તાઓ ફ્રી PDF વાંચો અને ડાઉનલોડ કરો

ધ કાવ્યા એક પરી ની પ્રેમ કહાની - ભાગ ૧૫
દ્વારા Jeet Gajjar
  • 26

કાવ્યા તે સફેદ પ્રકાશ ની દિશામાં ધીરે ધીરે આગળ વધી. જેવી કાવ્યા ત્યાં પહોંચે છે તો તે સફેદ પ્રકાશ અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. પણ કાવ્યા એ માની લે છે ...

ધ કાવ્યા એક પરી ની પ્રેમ કહાની - ભાગ ૧૪
દ્વારા Jeet Gajjar
  • (11)
  • 250

કાવ્યા કંકણ ટેકરી પાસે બેસીને વિચારવા લાગી. હવે શું કરીશ. કેવી રીતે ગુફા માં જઈશ, અહી તો અંદર જવાનો કોઈ રસ્તો દેખાતો નથી. નિસાસો નાખીને આકાશ તરફ મીટ માંડી. જાણે ...

ધ કાવ્યા એક પરી ની પ્રેમ કહાની - ભાગ ૧૩
દ્વારા Jeet Gajjar
  • (11)
  • 324

રમીલાબેન ની ધમકી થી કાવ્યા ઘરના કામમાં હાથ વટાવવા લાગી. પણ તેને ભણક લાગવા ન દીધી કે હું રાત્રે કોઈ ને પણ કહ્યા વગર કંકણ ગુફા પાસે જઈશ અને ...

THE DEPLOMACY elemant gone enimy - 12
દ્વારા Nirav Vanshavalya
  • 190

ઇન્દિરા સોની તેમની લાક્ષણિક મુદ્રામાં બેઠેલા દેખાઈ રહ્યા છે અને તે પણ અતિ વિચારમગ્ન.270 જણાના ગણગણાટ વચ્ચે પણ ઇન્દિરા સોની નું મગજ શાંત અને એકાગ્ર જ છે. તેમ છતાં ...