R.Oza. મહેચ્છા લિખિત નવલકથા લગ્નની વેદી પર..

Episodes

લગ્નની વેદી પર.. દ્વારા R.Oza. મહેચ્છા in Gujarati Novels
એ અંધારામાં ઘેરાયેલી જગ્યા ક્યાંક ક્યાંક આંછો પ્રકાશ ફેંકતા પીળા બલ્બો લટકતાં હતાં. એ હારબંધ ઓરડીઓ વચ્ચેથી સીધાંશુ આગળ ચ...
લગ્નની વેદી પર.. દ્વારા R.Oza. મહેચ્છા in Gujarati Novels
સીધાંશુનાં મગજમાં અનેક વિચારો એ જાણે યુદ્ધ માંડ્યું હતું. રૂહાની એની વ્હાલી દીદીની જે દશા એણે હમણાં જોઇ હતીએ વારે વારે એ...