Episodes

3 Idiots દ્વારા Minii Dave in Gujarati Novels
મિત્રતા ,એક ખૂબ જ સુંદર શબ્દ છે. મિત્રતા શું છે અને કેવી હોવી જોઈએ એ કદાચ આપડે બધા જાણીએ જ છીએ . કૃષ્ણ સુદામા, દુર્યોધન...
3 Idiots દ્વારા Minii Dave in Gujarati Novels
2014,.... નવા વાતાવરણ માં નીતિ ધીરે ધીરે સેટ થઇ રહી હતી , નવા મિત્રો અને નવી સ્કૂલ હવે થોડી જાણીતી થઇ રહી હતી. સોના...
3 Idiots દ્વારા Minii Dave in Gujarati Novels
પૂર્વિડી મૈત્રી જોર જોર થી ઉધરસ ખાઈ છે!! દર્શી એ સાચે એને એ બોટલ માંથી પાણી પાયું ??! (સંસ્કતૃ ના લેક્ચર માં એક બેન્ચ મા...