પ્રદીપકુમાર રાઓલ લિખિત નવલકથા સમય ખુબ ખરાબ ચાલે છે.

Episodes

સમય ખુબ ખરાબ ચાલે છે. દ્વારા પ્રદીપકુમાર રાઓલ in Gujarati Novels
સમય ખુબ ખરાબ ચાલે છે. (1) તેની આંખો ખુલી અને ઉપર ફરતાં પંખા પર અટકી ગઈ. તેનું ગળું સુકાતું હતું, કોઈ આવે અને તેને પાણી પ...
સમય ખુબ ખરાબ ચાલે છે. દ્વારા પ્રદીપકુમાર રાઓલ in Gujarati Novels
સમય ખુબ ખરાબ ચાલે છે. (2) આશુતોષનો દોસ્ત સહદેવ આર્કીઓલોજીસ્ટ હતો, તેણે એકવાર ચર્ચામાં માહિતી આપેલ કે ધરમપુરની બાજુમાં એક...
સમય ખુબ ખરાબ ચાલે છે. દ્વારા પ્રદીપકુમાર રાઓલ in Gujarati Novels
સમય ખુબ ખરાબ ચાલે છે. (3) આશુતોષે એક બંચ પોતાના નજીક ખેચ્યો અને ધ્યાનથી ફોટોગ્રાફ્સ જોવા લાગ્યો, બધાજ બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટમ...
સમય ખુબ ખરાબ ચાલે છે. દ્વારા પ્રદીપકુમાર રાઓલ in Gujarati Novels
સમય ખુબ ખરાબ ચાલે છે. (4) આશુતોષે બીજા ઘણાં ફોટા જોયા, ઘણાખરા તો કુદરતી દ્રશ્યો હતાં જેમકે ગામડુ, નદી, ઝાડ, જંગલ પક્ષીઓ,...
સમય ખુબ ખરાબ ચાલે છે. દ્વારા પ્રદીપકુમાર રાઓલ in Gujarati Novels
સમય ખુબ ખરાબ ચાલે છે. (5) “મારી જીપ પણ યાર સળગી ગઈ હતી!” આશુતોષે સધિયારો આપવાની કોશિશ કરી. “અરે યાર, તારી જીપ તો કેટલીય...