Sai Amrutvani MB (Official) દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

Sai Amrutvani

Microsoft Word - saivani_gujarati

Raghav

2014-05-29

શ્રી સાઈ અમૃતવાની

શ્રી સચ્ચિદાનન્દ સદગુરુ સાઈનાથ મહારાજ કી જય

––––––––––––––––––––––––––––––

જ સાઈ શ્રી સાઈ જય જય સાઈ

––––––––––––––––––––––––––––––

સાઈ ક્રૃપા અવતરણ

સાઈ નામ જયોતિ કલશ, હે જગ કા આધાર

ચિન્તન જયોતિ પુંજ કા, કરિયે બારમ્બાર

સોતે જગતે સાઈ કહ, આતે જાતે નામ

મન હી મન સે સાઈ કો, શત શત કરે પ્રણામ

સુખદા હે શુભા ક્રીપા, શકતિ શાન્તી સ્વરૂપ

હે સત્ય આનન્દ મયી, સાઈ ક્રીપા અનુપ

દેવ દનુજ નર નાગ પશુ, પક્ષ્ી કીટ પતંગ

સબ મે સાઈ સમાન હે, સબ સાઈ કે સંગ

સાઈ નામ વહ નાવ હે, ઉસ પર હો અસ્વાર

ભલે હી દુસ્તર હે બડા, કરતા ભવસાગર પાર

મન્તરમય હી માનીયે, સાઈ રામ ભગવાન

દેવાલય હે સાઈ કા, સાઈ શબ્દ ગુન ખાન

સાઈ નામ આરાધીયે, ભીતર ભર યે ભાવ

દેવ દયા અવતરન કા, ધાર ચૌગુના ચાવ

સાઈ શબ્દ કો ધ્યાયીયે, મન્તર તારક માન

સ્વશકતિ સત્તા જગ કરે, ઉપરિ ચક્ર કો યાન

જીવન વિરથા બીત ગયા, કિયા ના સાધન એક

ક્રીપા હો મેરે સાઈ કી, મીલે જ્ઞાન વિવેક

બાબા ને અતિ ક્રીપા કીની, મોહે દીયો સમજાયી

અહન્કાર કો છોડો ભાયી, જો તુમ ચાહો ભલાયી

જ સાઈ શ્રી સાઈ જય જય સાઈ

વંદના

સ્વીકારો મેરી વંદના, શીરડી કે કરતાર

સાઈ તુજે પરમાત્મન, મંગલ શિવ શુભકાર

હાથ જોડકર હે ખડા, સેવક તેરે દ્ધાર

કરતા નિશ દિન વંદના, સાઈ કરો સ્વીકાર

ચરણો પર મસ્તક કીયે, વિનય ભકતિ કે સાથ

નમસ્કાર મેરા તુજે, હોવે જગ કે નાથ

સાઈ નામ જપ વંદના, યહી સાધના યોગ

જગ જૂઠા ઔર જગત કે, મિથ્યા હે સાબ ભોગ

નમો નમો હે સાઈ પ્રભુ, તુમ હો જગ કે નાથ

સબકે પાલનહાર તુમ, ચરણ નમાવુ માથ

દોનો કર કો જોડ કર, મસ્તક ઘુટને તેક

તુજ કો હો પ્રણામ મમ, શત શત કોટિ અનેક

તન સે સેવા સાઈ કી, મન સે સુમિરન નામ

ધન સે ધ્રૃતી ધારણા, કરમ કરો નિષ્કામ

ભકતિ ભાવ શુભ ભાવના, મન મે ભર ભરપૂર

શ્રધા સે તુજ કો નમુ, મેરે સાઈ હજુર

જ સાઈ શ્રી સાઈ જય જય સાઈ

શ્રી સાઈ મહિમા

શ્રી સાઈ રામ પરમ સત્ય, પ્રકાશ રૂપ,

પરમ પાવન શિરડી નિવાસી, પરમ જ્ઞાન આનન્દ

સ્વરૂપ, પ્રગ્યા પ્રદાતા, સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ,

પરમ પુરૂષ યોગિરાજ, દયાલુ દેવાધિદેવ હે,

ઉન્કો બારબાર, નમસ્કાર, નમસ્કાર, નમસ્કાર

શ્રી સાઈ વાની

નમો નમો પાવન સાઈ,

નમો નમો ક્રિપાલ ગોસાઈ

સાઈ અમ્રિત પદ પાવન વાની,

સાઈ નામ ધુન સુધા સમાની

નમો નમો સન્તન પ્રતિપાલા,

નમો નમો શ્રી સાઈ દયાલા

પરમ સત્ય હે પરમ વિજ્ઞાન,

જયોતી સ્વરૂપ સાઈ ભગવાન

નમો નમો સાઈ અવિનાશી,

નમો નમો ગટ–ગટ કે વાસી

સાઈ ધ્વનિ હે નામ ઉચ્ચારન,

સાઈ રામ સુખસિધ્ધિ કારન

નમો નમો શ્રી આતમ રામા,

નમો નમો પ્રભુ પૂરન કામા

અમ્રિત્વાની અમ્રિત સાઈ રામ,

સાઈ રામ મુદ મંગલ ધામ

સાઈ નામ મન્તર જપ જાપ,

સાઈ નામ મેટે ત્રયી તાપ

સાઈધુનિ મે લગે સમાધિ,

મિટે સબ આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ

સાઈ જાપ હે સરલ સમાધિ,

હરે સબ આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ

રિધ્ધિ સિધ્ધિ ઔર નવ નિધાન,

દાતા સાઈ હે સબ સુખ ખાન

સાઈ સાઈ શ્રી સાઈ હરિ,

મુકતિ વૈરાગ્ય કા યોગ

સાઈ સાઈ શ્રી સાઈ જપ,

દાતા અમ્રિત ભોગ

જલ થલ વાયુ તેજ આકાશ,

સાઈ સે પાવે સબ પ્રકાશ

જલ ઔર પૃથ્વી સાઈ કી માયા,

અન્તહીન અન્તરિક્ષ બનાયા

નેતિ નેતિ કહ બેદ બખાને,

ભેદ સાઈ કા કોયિ ન જાને

સાઈ નામ હે સબ રસ સાર,

સાઈ નામ જગ તારન હાર

સાઈ નામ કે ભરો ભન્ડાર,

સાઈ નામ કા સદવ્યવહાર

ઈહા નામ કી કરો કમાઈ,

ઉહા ન હોય કોયિ કઠિનાઈ

જોલી સાઈ નામ સે ભરિયે,

સંચિત સાઈ નામ ધન કરિયે

જુડે નામ કા જબ ધન માલ,

સાઈ ક્રિપા લે અન્ત સમ્ભાલ

સાઈ સાઈ પદ શકતિ જગાવે,

સાઈ સાઈ ધુન જભી રમાવે

સાઈ નામ જબ જગે અભંગ,

ચેતન ભાવ જગે સુખ સંગ

ભાવના ભકતિ ભરે ભજનીક,

ભજતે સાઈ નામ રમણીક

ભજતે ભગત ભાવ ભરપૂર,

ભ્રમ ભય ભેદભાવ સે દૂર

સાઈ સાઈ સુગુની જન ગાતે,

સ્વર સંગીત સે સાઈ રિઝાતે

કીર્તંન કથા કરતે વિદ્વાન,

સાર સરસ સંગ સાધનવાન

કામ ક્રોધ ઔર લોભ યે,

તીન પાપ કે મૂલ

નામ કુલ્હાડિ હાથ લે,

કર ઈનકો નિર્મૂંલ

સાઈ નામ હે સબ સુખ ખાન,

અન્ત કરે સબકા કલ્યાન

જીવન સાઈ સે પ્રીતિ કરના,

મરના મન સે સાઈ ન બિસરના

સાઈ ભજન બિન જીવન જીના,

આઠો પહર હલાહલ પીના

ભીતર સાઈ કા રૂપ સમાવે,

મસ્તક પર પ્રતિમા છા જાવે

જબ જબ ધ્યાન સાઈ કા આવે,

રોમ રોમ પુલકિત હો જાવે

સાઈ ક્રિપા સૂરજ કા ઉગના,

હૃદય સાઈ પન્કજ કા ખિલના

સાઈ નામ મુકતા મણિ,

રાખો સૂત પિરોય

પાપ તાપ ન રહે,

આતમ દર્શંન હોય

સત્ય મૂલક હે રચના સારી,

સર્વં સત્ય પ્રભુ સાઈ પસારી

બીજ સે તરુ મકડી સે તાર,

હુવા ત્યો સાઈ સે જગ વિસ્તાર

સાઈ કા રૂપ હૃદય મે ધારો,

અન્તરમન સે સાઈ પૂકારો

અપને ભગત કી સુન્કર ટેર,

કભી ના સાઈ લગાતે દેર

ધીર વીર મન રહિત વિકાર,

તન સે મન સે કર ઉપકાર

સદા હી સાઈ નામ ગુન ગાવે,

જીવન મુકત અમર પદ પાવે

સાઈ બિન સબ નીરસ સ્વાદ,

જયો હો સ્વર બિન રાગ વિષાદ

સાઈ બિન નહી સજે શ્રૃન્ગાર,

સાઈ નામ હે સબ રસ સાર

સાઈ પિતા સાઈ હી માતા,

સાઈ બન્ધુ સાઈ હી ભ્રાતા

સાઈ જન જન કે મન રંજન,

સાઈ સબ દુખ દર્દં વિભંજન

સાઈ નામ દીપક બિના,

જન મન મે અન્ધેર

ઈસી લિયે હે મમ મન,

નામ સુમાલા ફેર

જપતે સાઈ નામ મહા માલા,

લગતા નરક દ્વાર પે તાલા

રાખો સાઈ પર ઈક વિશ્વાસ,

સબ તજ કરો સાઈ કી આશ

જબ જબ ચઢે સાઈ કા રંગ,

મન મે છાયે પ્રેમ ઉમંગ

જપતે સાઈ સાઈ જપ પાઠ,

જલતે કરમબન્ધ યથા કાઠ

સાઈ નામ સુધા રસ–સાગર,

સાઈ નામ જ્ઞાન ગુન આગર

સાઈ જાપ રવિ તેજ સમાન,

મહા મોહ તમ હરે અજ્ઞાન

સાઈ નામ ધુન અનહદ નાદ,

નામ જપે મન હો વિસ્માદ

સાઈ નામ મુકતિ કા દાતા,

બ્રહ્મધામ વહ ખુદ પહુર્ંંચાતા

હાથ સે કરિયે સાઈ કા કાર,

પગ સે ચલિયે સાઈ કે દ્વાર

મુખ સે સાઈ સુમિરન કરિયે,

ચિત સદા ચિન્તન મે ધરિયે

પલ પલ ઉઠે સાઈ તરંગ,

ચઢે નામ કા ગુઢા રંગ

સાઈ ક્રિપા હે ઉચ્ચતર યોગ,

સાઈ ક્રિપા હે શુભ સંયોગ

સાઈ ક્રિપા સબ સાધન મર્મં,

સાઈ ક્રિપા સંયમ સત્ય ધર્મં

સાઈ નામ મન મે બસાના,

સુપથ સાઈ ક્રિપા કા પાના

મન મે સાઈ ધુન જબ ફિરે,

સાઈ ક્રિપા તબ હી અવતરે

રહુ મે સાઈ મે હો કર લીન,

જૈસે જલ મે હો મીન અદીન

સાઈ નામ કો સિમરિયે,

સાઈ સાઈ ઈક તાર

પરમ પાઠ પાવન પરમ,

કરતા ભવ સે પાર

સાઈ ક્રિપા ભરપૂર મે પાઉ,

પરમ પ્રભુ કો ભીતર લાઉ

સાઈ હી સાઈ સાઈ કહ મીત,

સાઈ સે કર સાંચી પ્રીત

સાઈ હી સાઈ કા દર્શંન કરિયે,

મન ભીતર એક આનન્દ ભરિયે

સાઈ કી જબ મિલ જાયે ભિક્ષ ,

ફિર મન મે કોયિ રહે ન ઈચ્છા

જબ જબ મન કા તાર હિલેગા,

તબ તબ સાઈ કા પ્યાર મિલેગા

મિટેગી જગ સે આની જાની,

જીવન મુકત હોય યહ પ્રાણી

શિરડી કે સાઈ હરી,

તીન લોક કે નાથ

બાબા હમારે પાવન પ્રભુ,

સદા કે સંગી સાથ

સાઈ ધુની જબ પકડે જોર,

ખીચે સાઈ પ્રભુ અપની ઔર

મંદીર મંદીર બસ્તી બસ્તી,

છા જાયે સાઈનામ કી મસ્તી

અમ્રિત રૂપ સાઈ ગુન ગાન,

અમ્રિત કથન સાઈ વ્યાખ્યાન

અમ્રિત વચન સાઈ કી ચર્ચાં,

સુધા સમ ગીત સાઈ કી અર્ચાં

શુભ રસના વહી કહાવે,

સાઈ રામ જહા નામ સુહાવે

શુભ કરમ હે નામ કમાયી,

સાઈ રામ પરમ સુખદાયી

જબ જી ચાહે દર્શંન પાયિયે,

જૈ જૈ કાર સાઈ કી ગાયીયે

સાઈ નામ કી ધુનિ લગાયિયે,

સહજ હી ભવસાગર તર જાયિયે

બાબા કો જો ભજે નિરન્તર,

હર દમ ધ્યાન લગાવે

બાબા મે મિલ જાયે અન્ત મે,

જનમ સફલ હો જાવે

ધન્ય ધન્ય શ્રી સાઈ ઉજાગર,

ધન્ય ધન્ય કરુણા કે સાગર

સાઈ નામ મુદ મંગલકારી,

વિઘન હરે સબ પાતક હારી

ધન્ય ધન્ય શ્રી સાઈ હમારે,

ધન્ય ધન્ય ભકતન રખવારે

સાઈ નામ શુભ શકુન મહાન,

સ્વસ્તિ શાંતિ શિવકર કલ્યાણ

ધન્ય ધન્ય સબ જગ કે સ્વામી,

ધન્ય ધન્ય શ્રી સાઈ નમામી

સાઈ સાઈ મન મુખ સે ગાન,

માનો મધુર મનોરથ પાના

સાઈ નામ જો જન મન લાવે,

ઉસ મે શુભ સભી બસ જાવે

જહા હો સાઈ નામ ધુન નાદ,

ભાગે વહા સે વિશમ વિષાદ

સાઈ નામ મન તપ્ત બુજાવે,

સુધા રસ સીન્ચ શાન્તિ લે આવે

સાઈ સાઈ જપિયે કર ભાવ,

સુવિધા સુવિધિ બને બનાવ

છલ કપટ ઔર ખોટ હે,

તીન નરક કે દ્વાર

જુઠ કરમ કો છોડ કર

કરો સત્ય વ્યવહાર

જપ તપ તીરથ જ્ઞાન ધ્યાન,

સબ મિલ નાહી સાઈ સમાન

સર્વં વ્યાપક સાઈ જ્ઞાતા,

મન વાન્છિત પ્રાણિ ફલ પાતા

જહા જગત મે આવો જાવો,

સાઈ સુમિર સાઈ કો ગાવો

સાઈ સભી મે એક સમાન,

સબ રૂપ કો સાઈ કા જાન

મે ઔર મેરા કુચ નહી અપના,

સાઈ કા નામ સત્ય જગ સપના

ઈતના જાન લેહુ સબ કોય,

સાઈ કો ભજે સાઈ કા હોય

ઐસે મન જબ હોવે લીન,

જલ મે પ્યાસિ રહે ન મીન

ચિત્ત ચધે એક રંગ અનૂપ,

ચેતન હો જાયે સાઈ સ્વરૂપ

જિસમે સાઈ નામ શુભ જાગે,

ઉસકે પાપ તાપ સબ ભાગે

મન સે સાઈ નામ જો ઉચ્ચારે,

ઉસકે ભાગે ભ્રમ ભય સારે

સુખ–દુખ તેરી દેન હે,

સુખ–દુખ મે તુ આપ

રોમ–રોમ મે હે સાઈ,

તુ હી રહો વ્યાપ

જૈ–જૈ સાઈ સચ્ચિદાનન્દા,

મુરલી મનોહર પરમાનન્દા

પારબ્રહ્મ પરમેશ્વર ગોવિન્દા,

નિર્મંલ પાવન જયોત અખંડા

એકો ને સબ ખેલ રચાયા,

જો દીખે વો સબ હે માયા

એકો એક એક ભગવાન,

દો કો હી તુ માયા જાન

બાહર ભરમ ભૂલે સંસાર,

અન્દર પ્રીતમ સાઈ અપાર

જા કો આપ ચાહે ભગવન્ત,

સો હી જાને સાઈ અનન્ત

જિસમે બસ જાયે સાઈ સુનામ,

હોવે વહ જન પૂરન કામ

ચિત મે સાઈ નામ જો સિમરે,

નિશ્ચય ભવ સાગર સે તરે

સાઈ સિમરન હોવે સહાયી,

સાઈ સિમરન હે સુખદાયી

સાઈ સિમરન સબ સે ર્ઉંચા,

સાઈ શકતિ સુખ જ્ઞાન સમુચા

સુખ દાતા આપદ હરન,

સાઈ ગરીબ નીવાજ

અપને બચ્ચો કે સાઈ,

સભી સુધારે કાજ

માત–પીતા બાન્ધવ સુત દારા,

ધન જન સાજન સખા પ્યારા

અન્ત કાલ દે સકે ના સહારા,

સાઈ નામ તેરા તારન હારા

આપન કો ના માન શરીર

તબ તુ જાને પર કી પીડ

ગટ મે બાબા કો પહચાન,

કરન કરાવન વાલા જાન

અન્તરયામી જા કો જાન,

ગટ સે દેખો આઠો યામ

સિમરન સાઈ નામ હે સંગી ,

સખા સ્નેહી સુહૃદ શુભ અંગી

યુગ યુગ કા હે સાઈ સહેલા,

સાઈ ભકત નહી રહે અકેલા

બાધા બડી વિષમ જબ આવે,

બૈર વિરોધ વિઘન બઢ જાવે

સાઈ નામ જપિયે સુખ–દાતા,

સચ્ચા સાથી જો હિતકર ત્રાતા

પૂંજી સાઈ નામ કી પાયિયે,

પાથેય સાથ નામ લે જાયીયે

સાઈ જાપ કહી ઉચી કરની,

બાધા વિઘન બહુ દુખ હરની

સાઈ નામ મહા મન્તર જપના,

હે સુવ્રત નેમ તપ તપના

બાબા સે કર સાંચી પ્રીત,

યહ હી ભગત જનો કી રીત

તૂ તો હે બાબા કા અંગ,

જૈસે સાગર બીચ તરંગ

દીન દુખી કે સામને,

ઝુકતા જીસકા શીશ

જીવન ભર મિલતા ઉસે,

બાબા કા આશિષ

લેને વાલે હાથ દો,

સાઈ કે સો દ્ધાર

એક દ્ધાર કો પૂજ લે,

હો જાયેગા પાર

નમન

જય જય સાઈ પરમેશ્વરા,

જય જય સાઈ પરમેશ્વરા

જય જય સાઈ પુરુષાય નમઃ,

જય જય સાઈ પરમેશ્વરા

જય જય સાઈ શંકરાય નમઃ,

જય જય સાઈ પરમેશ્વરા

જય જય સાઈ રામાય નમઃ,

જય જય સાઈ પરમેશ્વરા

જય જય સાઈ માધવાય નમઃ,

જય જય સાઈ પરમેશ્વરા

જય જય સાઈ હનુમતે નમઃ,

જય જય સાઈ પરમેશ્વરા

જય જય સાઈ અકાલ પુરુષ ય નમઃ,

જય જય સાઈ પરમેશ્વરા

જય જય સાઈ નાથાય નમઃ,

જય જય સાઈ પરમેશ્વરા

જ સાઈ શ્રી સાઈ જય જય સાઈ

ધુન

જય સાઈ હરે જય સાઈ હરે, સાઈ રામ હરે સાઈ રામ હરે

જય સાઈ હરે જય સાઈ હરે, જય સાઈ હરે જય સાઈ હરે

જો સાઈ જપે ઉસકે પાપ કટે, ભવસાગર કો વો પાર કરે

જય સાઈ હરે જય સાઈ હરે, જય સાઈ હરે જય સાઈ હરે

જો ધ્યાન ધરે સાઈ દર્શંન કરે, સાઈ ઉસકે સારે કષ્ટ હરે

જય સાઈ હરે જય સાઈ હરે, જય સાઈ હરે જય સાઈ હરે

સાઈ રંગ રંગે સાઈ પ્રીત જગે, સાઈ ચરણો પર જો માથા ધરે

જય સાઈ હરે જય સાઈ હરે, જય સાઈ હરે જય સાઈ હરે

જો શરણ પડે સાઈ રક્ષા કરે, સાઈ ઉસકે સબ ભંડાર ભરે

જય સાઈ હરે જય સાઈ હરે, જય સાઈ હરે જય સાઈ હરે

જ સાઈ શ્રી સાઈ જય જય સાઈ

મંગલમય પ્રાર્થંના

સર્વેંષાં સ્વસ્ર્તિં ભવતુ, સર્વેંષાં શાન્ર્તિં ભવતુ

સર્વેંષાં મંગલમ ભવતુ, સર્વેંષાં પૂર્ણં ભવતુ

સર્વેં ભવન્તુ સુખિનઃ, સર્વેં સન્તુ નિરામયાઃ

સર્વેં ભદ્ધાણિ પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિદ દુખભાગ ભવેત

જ સાઈ શ્રી સાઈ જય જય સાઈ

ભજન ૧

સદા સદા સાઈ પિતા મન મે કરો નિવાસ સચ્ચે હૃદય સે કરુ તુમસે યે અરદાસ

કારણ કરતા આપ હો સબ કુચ તુમ્હરી દાત, સાઈ ભરોસે મે રહુ તુમ હી હો પિતુ–માત સદા...(૧)

વિષયો મે મે લીન હૂ પાપો કા નહી અન્ત, ફિર ભી તેરા તેરા હૂ રાખ લિયો ભગવન્ત

રાખ લિયો હે રાખન હારે સાઈ ગરીબ નિવાજ,તુજ બિન તેરે બાલ કે કૌન સમ્વારે કાજ સદા...(ર)

દયા કરો દયા કરો દયા કરો મેરે સાઈ,તુજ બિન મેરા કૌન હે બાબા ઈસ જગ માહી

મે તો કુછ ભી હૂ નાહી સબ કુછ તુમ હો નાથ, બચ્ચો કે સર્વંસ્વ તુમ સાઈ સદા રહો મેરે સાથ સદા...(૩)

જ સાઈ શ્રી સાઈ જય જય સાઈ

ભજન ર

બાબા તેરે ચરણો કી સાઈ તેરે ચરણો કી ગર ધૂલ જો મિલ જાયે સચ કહેતા હૂ બસ અપની તકદીર બદલ જાયે

સુનતે હે તેરી રહેમત દિન રાત બરસતી હે, ઈસ દયા કે સાગર સે એક બુંદ જો મિલ જાયે બાબા...

યહ મન બડા ચંચલ હે ઈસે કૈસે મે સમઝાઉ, જિતના ઈસે સમઝાઉ ઉતના હી મચલ જાયે બાબા...

નજરો સે ગિરાના ના ચાહે જો સજા દેના, નજરો સે જો ગિર જાયે મુશ્કિલ વહ સંભલ પાયે બાબા...

બસ એક તમન્ના હે તુમ સામને હો મેરે,તુમ સામને હો મેરે, મેરા દમ હી નિકલ જાયે બાબા...

જ સાઈ શ્રી સાઈ જય જય સાઈ

ભજન ૩

મુજે તુમને માલિક બહુત કુછ દિયા હે,તેરા શુક્રિયા હે, તેરા શુક્રિયા હે

જો મિલતી ન ગર દી હુઈ દાત તેરી, તો કયા થી જમાને મે ઔકાત મેરી

તુમ્હી ને તો જીને કે કાબિલ કિયા હે, તેરા શુક્રિયા હે, તેરા શુક્રિયા હે મુજે...૧

મુજે હે સહારા તેરી બંદગી કા, યહી હે ગુજારા મેરી જિન્દગી કા

યે બંદા તેરે હી સહારે જિયા હે, તેરા શુક્રિયા હે, તેરા શુક્રિયા હે

મિલા મુજકો સબ કુછ બદૌલત તુમ્હારી, મેરા કુછ નહી સબ હે દૌલત તુમ્હારી

ઉસે કયા કમી જો તેરા હો લિયા હે, તેરા શુક્રિયા હે, તેરા શુક્રિયા હે મુજે...ર

મેરા હી નહી તુ સભી કા હે દાતા, સભી કો સભી કુછ દેતા દિલાતા,

તેરા હી દિયા સબ ને ખાયા પિયા હે, તેરા શુક્રિયા હે, તેરા શુક્રિયા હે

કિયા કુછ ન મૈને શરમસાર ર્હૂં મે,તેરી રહમતો કા કરજદાર ર્હૂં મે,

દિયા કુછ નહી બસ લિયા હી લિયા હૈ તેરા શુક્રિયા હે, તેરા શુક્રિયા હે મુજે...૩

કરે આસ ઉમ્મીદ ફિર ભી બિયોગી, જો રહમત હે અબ તક વોહ આગે ભી હોગી

બુઝે ના કભી પ્યાર કા જો દિયા હે, તેરા શુક્રિયા હે, તેરા શુક્રિયા હે મુજે...૪

જ સાઈ શ્રી સાઈ જય જય સાઈ

આરતી

આરતી સાઈ બાબા. સૌખ્યદાતર જિવાં. ચરણરજતલીં. ધાવા દાસા વિસાવાં, ભકતાં વિસાવાં. આરતી...

જાલુનિયા અનંગ. સ્વસ્વરુપી રહે દંગ મુમુક્ષુ જનાંદાવી. નિજ ડોલા શ્રીરંગ ડોલ શ્રીરંગ. આરતી...

જયા મની જૈસા ભાવ. તયા તૈસા અનુભવ. દાવિસી દયાઘના. ઐસી તુજ હી ભાવ તુજ હી ભાવ. આરતી...

તુમચે નામ ધ્યાતાં. હરે સંસ્રૃતિ વ્યથા. અગાધ તવ કરણી. માર્ગં દાવિસી અનાથા દાવિસી અનાથા. આરતી...

કલિયુગી અવતાર. સગુણ બ્રહ્મ સાચાર. અવતીર્ણં ઝાલાસી. સ્વામી દત્ત દિગંબર. દત્ત દિગંબર. આરતી...

આઠા દિવસાં ગુરુવારીં. ભકત કરીતિ વારિ. પ્રભુપદ પહાવયા. ભવ ભય નિવારી. ભય નિવારી. આરતી...

માઝા નિજ દ્ધવ્ય ઠેવા. તવ ચરણરજ સેવા. માગણેં હેચિ આતાં. તુમ્હાં દેવાધિદેવા દેવાધિદેવા આરતી...

ઈચ્છિત દીન ચાતક. નિર્મંલ તોય નિજસુખ. પાજાવેં માધવા યા. સાંભાલ આપુલી ભાક, આપુલી ભાક આરતી...

જ સાઈ શ્રી સાઈ જય જય સાઈ

પદ

સાઈ રહમ નજર કરના, બચ્ચોં કા પાલન કરના

જાના તુમને જગત્પસારા , સબહી ઝૂઠ જમાના સાઈ...

મૈં અંધા હૂ બંદા આપકા , મુઝકો પ્રભુ દિખલાના સાઈ...

દાસ ગનુ કહે અબ કયા બોલૂં , થક ગઈ મેરી રસના સાઈ...

પદ

રહમ નજર કરો, અબ મોરે સાઈ, તુમ બિન નહી મુજે મા–બાપ ભાઈ

મૈં અંધા હૂં બંદા તુમ્હારા મૈં ના જાનૂં , અલ્લાઈલાહી રહમ...

ખાલી જમાના મૈં ગમાયા, સાથી આખિર કા કિયા ન કોઈ રહમ...

અપને મશિદ કા ઝાડૂ ગનૂ હે માલિક હમારે, તુમ બાબા સાઈ રહમ...

જ સાઈ શ્રી સાઈ જય જય સાઈ

ધુન

સાઈ રામ હરે સાઈ રામ હરે, સાઈ રામ હરે સાઈ રામ હરે

દુખિયો કે દુખ દૂર કરે, સાઈ દુખિયો કે દુખ દૂર કરે. જય જય સાઈ રામ હરે...

જબ ચારો તરફ અંધિયારા હો, આશા કા દૂર કિનારા હો

જબ કોઈ ન ખેવન હારા હો, જબ કોઈ ન ખેવન હારા હો

તબ તુહી બેડા પાર કરે, ફીર તુહી બેડા પર કરે જય જય સાઈ રામ હરે...

તુ ચાહે તો સબકુછ કર દે, તુ ચાહે તો સબકુછ કર દે

વિષ કો ભી અમૃત કર દે, વિષ કો ભી અમૃત કર દે

પુરણ કર દે ઉસકી આશા, પુરણ કર દે ઉસકી આશા

જો ભી તેરા ધ્યાન ધરે, સાઈ જો ભી તેરા ધ્યાન ધરે જય જય સાઈ રામ હર...

જ સાઈ શ્રી સાઈ જય જય સાઈ