Poem about Mother books and stories free download online pdf in Gujarati

હું એજ છું...

હું એજ છું....

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા પાલવ માં સંતાઈ જાઉં છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા આંચલ માં લપાઈ જાઉં છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા ચહેરા પર માત્ર સ્મિત જોવી છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારી સામે બાળક જ રેહવું છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા માટે ગર્વ જ બનવું છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે આ સંસાર માં ઘણી બધી તકલીફોમાં રસ્તો માત્ર તું જ દેખાય છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા ખોળા માં માથું મૂકીને ખૂબ જ રડવું છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારી સામે આવી ને બધાની ફરીયાદ નોંધાવી છે અને તું બધા ને વઢીસ ઈ આશા સાથે ભારમુક્ત થઈ જાઉં છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારી સાથે રડતાં રડતાં થયેલી બધી ભૂલો સહજતા થી કબુલવી છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારી પાસે થી એજ આશ્વાશન મેળવવું છે કે તારા લાડકવાયા ને કશું નહીં થાય...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા સામે દોડવું છે, કૂદવું છે, તું મારી ઢાલ અને હું તારી લાકડી બનું એવું કૈંક કરવું છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા વગર પોતાનું કોઈ જ અસ્તિત્વ નથી દેખાતું...😪😪

લી... તારો જ અંશ

હું એજ છું....

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા પાલવ માં સંતાઈ જાઉં છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા આંચલ માં લપાઈ જાઉં છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા ચહેરા પર માત્ર સ્મિત જોવી છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારી સામે બાળક જ રેહવું છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા માટે ગર્વ જ બનવું છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે આ સંસાર માં ઘણી બધી તકલીફોમાં રસ્તો માત્ર તું જ દેખાય છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા ખોળા માં માથું મૂકીને ખૂબ જ રડવું છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારી સામે આવી ને બધાની ફરીયાદ નોંધાવી છે અને તું બધા ને વઢીસ ઈ આશા સાથે ભારમુક્ત થઈ જાઉં છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારી સાથે રડતાં રડતાં થયેલી બધી ભૂલો સહજતા થી કબુલવી છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારી પાસે થી એજ આશ્વાશન મેળવવું છે કે તારા લાડકવાયા ને કશું નહીં થાય...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા સામે દોડવું છે, કૂદવું છે, તું મારી ઢાલ અને હું તારી લાકડી બનું એવું કૈંક કરવું છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા વગર પોતાનું કોઈ જ અસ્તિત્વ નથી દેખાતું...😪😪

લી... તારો જ અંશ

હું એજ છું....

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા પાલવ માં સંતાઈ જાઉં છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા આંચલ માં લપાઈ જાઉં છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા ચહેરા પર માત્ર સ્મિત જોવી છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારી સામે બાળક જ રેહવું છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા માટે ગર્વ જ બનવું છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે આ સંસાર માં ઘણી બધી તકલીફોમાં રસ્તો માત્ર તું જ દેખાય છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા ખોળા માં માથું મૂકીને ખૂબ જ રડવું છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારી સામે આવી ને બધાની ફરીયાદ નોંધાવી છે અને તું બધા ને વઢીસ ઈ આશા સાથે ભારમુક્ત થઈ જાઉં છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારી સાથે રડતાં રડતાં થયેલી બધી ભૂલો સહજતા થી કબુલવી છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારી પાસે થી એજ આશ્વાશન મેળવવું છે કે તારા લાડકવાયા ને કશું નહીં થાય...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા સામે દોડવું છે, કૂદવું છે, તું મારી ઢાલ અને હું તારી લાકડી બનું એવું કૈંક કરવું છે...

હું એજ છું માં, જેને હજીયે તારા વગર પોતાનું કોઈ જ અસ્તિત્વ નથી દેખાતું...😪😪

લી... તારો જ અંશ

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો