લેખકનું નામ: Siddharth Chhaya
સરેરાશ રેટિંગ: (117)
શાંતનુ - એક એવી નિસ્વાર્થ લવ સ્ટોરી