કોફી હાઉસ , પાર્ટ-૩૯ Rupesh Gokani દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કોફી હાઉસ , પાર્ટ-૩૯

Rupesh Gokani Verified icon દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

પ્રવીણ ઓઝાસાહેબ અને હરદાસભાઇને કોફીહાઉસ બોલાવી સમજાવે છે અને એકવખત પોતાની ખાત્રી માટે માન્યતાને મળવાનું કહે છે. પહેલા તો ઓઝાસાહેબ ચોખ્ખી ના કહી ક્યે છે, પણ આખરે હરદાસભાઇના કહેવાથી તે માની જાય છે. બધા બિજે દિવસે પણ કલા ...વધુ વાંચો