કોફી હાઉસ - પાર્ટ-૩૭ Rupesh Gokani દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કોફી હાઉસ - પાર્ટ-૩૭

Rupesh Gokani Verified icon દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

શ્યામા માન્યતાને દુઃખી જોઇ તેને ખુબ સમજાવે છે અને સંગિત અને નૃત્યને પોતાનુ જીવન બનાવી આગળ વધવા કહે છે પણ માન્યતા કાંઇ માનતી નથી. બીજા દિવસે શ્યામા તેને પ્રેયના કોફીહાઉસમાં જવા માટે કહે છે પણૅ માન્યતા ના કહે છે. ...વધુ વાંચો