ટેલિસ્કોપ - આપણું ટાઈમ મશીન નીલકંઠ દ્વારા વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ટેલિસ્કોપ - આપણું ટાઈમ મશીન

નીલકંઠ દ્વારા ગુજરાતી વિજ્ઞાન

આપણે ઘણાં વર્ષોથી ટાઈમ મશીન શબ્દ સાંભળતા આવ્યા છીએ! આ ટાઈમ મશીનને ઘણી બધી નોવેલ્સમાં અને ઘણી બધી સાયન્સ ફિક્શન મૂવીમાં આપણે વાંચતાં અને જોતાં આવ્યા છીએ! સોશિયલ મિડિયાના આ યુગમાં ઘણી અફવાઓ રોજે રોજ વહેતી થતી હોય છે, ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો